Công văn 2368/TCHQ-KTTT

Công văn số 2368/TCHQ-KTTT về việc giá mặt hàng xe ô tô hiệu Porsche nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2368/TCHQ-KTTT Giá xe ôtô hiệu Porsche nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2368/TCHQ-KTTT
V/v: Giá xe ôtô hiệu Porsche

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1176/HQTP-TGTT ngày 29/4/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc thông tin giá mặt hàng xe ô tô hiệu Porsche nhập khẩu, tiếp theo công văn số 1804/TCHQ-KTTT ngày 21/4/2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ; Phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng xe ô tô hiệu Porsche nhập khẩu tại tờ khai Hải quan 1457/NKDO/KV3-2 ngày 24/4/2008 thuộc Chi cục Hải quan cảng Sài gòn khu vực 3 đúng quy định tại các văn bản trên và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan trên cơ sở các thông tin giá có sẵn (GTT22, Cục ĐTCBL cung cấp như công văn số 199/ĐTCBL-P2 ngày 09/4/2008, số 251/ĐTCBL-P2 ngày 5/5/2008 về việc hỗ trợ xác minh thông tin giá xe nhập khẩu …).

2. Về việc có nhiều mức giá mặt hàng xe ô tô hiệu Porsche nêu tại các công văn số 602/ĐTCBL-P2 ngày 7/11/2007, số 679/ĐTCBL-P2 ngày 14/12/2007, số 199/ĐTCBL-P2 ngày 9/4/2008 của Cục ĐTCBL. Theo ý kiến Cục ĐTCBL các thông tin giá trên có giá trị tham khảo theo từng thời điểm, việc sử dụng thông tin này phải căn cứ vào thời gian giao dịch ký kết hợp đồng nhập khẩu và thời gian hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

3. Về đề nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong việc xác định giá xe tiêu chuẩn hiệu Porsche, Tổng cục Hải quan sẽ nghiên cứu bổ sung danh mục quản lý rủi ro về giá cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp)
- Lưu VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2368/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2368/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2368/TCHQ-KTTT Giá xe ôtô hiệu Porsche nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2368/TCHQ-KTTT Giá xe ôtô hiệu Porsche nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2368/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2368/TCHQ-KTTT Giá xe ôtô hiệu Porsche nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2368/TCHQ-KTTT Giá xe ôtô hiệu Porsche nhập khẩu

           • 20/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực