Công văn 2368/VPCP-CN

Công văn 2368/VPCP-CN năm 2021 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2368/VPCP-CN 2021 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2368/VPCP-CN
V/v Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2025

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Về đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 1109/TTr-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2021 về sửa đổi Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2025, ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 617/BTC-HCSN ngày 20 tháng 01 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 171/BKHĐT-KTCN ngày 12 tháng 01 năm 2021), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương nghiên cứu ý kiến các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, rà soát các nội dung đề xuất tại Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để sửa đổi cho giai đoạn 2021 - 2025 nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tập trung phát triển phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống nhất mức kinh phí cụ thể từng nhiệm vụ và nguồn kinh phí cho giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp khả năng cân đối của ngân sách nhà nước để bảo đảm việc triển khai được liên tục, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
Trợ lý TTg; các Vụ: NN, KTTH, KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT,
CN (2) Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2368/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2368/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2021
Ngày hiệu lực05/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tuần trước
(13/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2368/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 2368/VPCP-CN 2021 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2368/VPCP-CN 2021 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2368/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành05/04/2021
        Ngày hiệu lực05/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tuần trước
        (13/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2368/VPCP-CN 2021 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2368/VPCP-CN 2021 Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2016 2025

              • 05/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực