Công văn 237/QLCL-TTPC

Công văn 237/QLCL-TTPC năm 2019 kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 237/QLCL-TTPC 2019 về miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QLCL-TTPC
V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm

Phúc đáp công văn số 398/ATTP-KN ngày 31/1/2019 của Cục An toàn thực phẩm về việc trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Phúc Vĩnh, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

1. Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (gọi tắt là Nghị định 15) quy định trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm).

2. Khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 quy định các trường hợp thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn; thực phẩm do tổ chức, cá nhân Việt Nam xuất khẩu sang nước ngoài nhưng bị trả về; và các trường hợp quy định tại Điều 13 của Nghị định 15 trong nhóm sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản, sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm nhập khẩu của Việt Nam không phải đáp ứng các yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 (cụ thể: không phải thực hiện thủ tục đăng ký quốc gia, vùng lãnh thổ và cơ sở sản xuất, kinh doanh vào danh sách xuất khẩu vào Việt nam theo quy định tại khoản 2 Điều 14 và Điều 22 Nghị định 15 và không yêu cầu Giấy chứng nhận đáp ứng các quy trình về an toàn thực phẩm cho mỗi lô hàng nhập khẩu có nguồn gốc động vật, thủy sản nhập khẩu).

Theo các quy định trên, các trường hợp thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn; thực phẩm do tchức, cá nhân Việt Nam xuất khu sang nước ngoài nhưng bị trả về nhập khẩu vào Việt Nam không phải đáp ng các yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 nhưng vẫn phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phm khi nhập khẩu; các trường hợp quy định tại Điều 13 Nghị định 15 không phải đáp ứng các yêu cầu tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 15 và thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phm.

Như vậy, cách hiểu của Công ty TNHH Phúc Vĩnh tại văn bản số 1227/CV/2018 ngày 27/12/2018 là không chính xác.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản về kiến nghị của Công ty TNHH Phúc Vĩnh, kính gửi Cục An toàn thực phẩm tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 237/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu237/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 237/QLCL-TTPC 2019 về miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 237/QLCL-TTPC 2019 về miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu237/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực14/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 237/QLCL-TTPC 2019 về miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 237/QLCL-TTPC 2019 về miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu

             • 14/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực