Công văn 2370/TCTL-PCTTr

Công văn 2370/TCTL-PCTTr về báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020 do Tổng cục Thủy lợi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2370/TCTL-PCTTr báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2370/TCTL-PCTTr
V/v báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3756/BNN- TCTL ngày 04/6/2020 gửi Ủy ban nhân nhân dân các tỉnh, thành phố về việc xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm công trình thủy lợi hằng quý; Tuy vậy, đến nay còn một số tỉnh thực hiện chưa đạt yêu cầu.

Để bảo đảm việc thực thi quy định của Luật Thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm năm 2020 trên địa bàn của tỉnh, thành phố; cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai xử lý vi phạm công trình thủy lợi (Tổ chức hội nghị triển khai; thông tin, truyền thông phục vụ xử lý vi phạm; thành lập các Đoàn công tác, kiểm tra, xử lý vi phạm; …);

2. Tổng hợp tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm theo các mẫu bảng Phụ lục kèm theo:

- Phụ lục I: Thống kê các vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Phụ lục II: Thống kê các tổ chức, cá nhân hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi;

- Phụ lục III: Tổng hợp giấy phép xả nước thải đã cấp;

- Phụ lục IV: Tổng hợp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đã cấp;

- Phục lục V: Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi theo quy định của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

(Mẫu phụ lục báo cáo chi tiết kèm theo công văn được đăng tải trên website của Tổng cục Thủy lợi theo đường dẫn: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/bieu-m au-bao-cao).

3. Đánh giá kết quả đạt được trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm công trình thủy lợi;

4. Nêu tồn tại, nguyên nhân trong việc xử lý vi phạm công trình thủy lợi;

5. Kiến nghị các giải pháp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc vi phạm.

6. Cử cán bộ (kèm theo hòm thư điện tử, số điện thoại) làm đầu mối tổng hợp số liệu, trao đổi thông tin, thường xuyên cập nhật tình hình vi phạm.

Báo cáo các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Tổng cục Thủy lợi (qua Vụ Pháp chế, thanh tra) trước ngày 20/12/2020 theo đường công văn và thư điện tử ([email protected]).

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Phạm Quang Hùng, chuyên viên Vụ Pháp chế, Thanh tra, Tổng cục Thủy lợi – số điện thoại 0912.287.695).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ PCTTr.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2370/TCTL-PCTTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2370/TCTL-PCTTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2020
Ngày hiệu lực09/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2370/TCTL-PCTTr

Lược đồ Công văn 2370/TCTL-PCTTr báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2370/TCTL-PCTTr báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2370/TCTL-PCTTr
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành09/12/2020
        Ngày hiệu lực09/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2370/TCTL-PCTTr báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2370/TCTL-PCTTr báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

           • 09/12/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực