Công văn 2371/VPCP-KGVX

Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/VPCP-KGVX
V/v tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 768/BVHTTDL - TCTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2013) về việc cho phép tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 768/BVHTTDL - TCTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2013 nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các địa phương liên quan rà soát các điều kiện cụ thể về công tác tổ chức, chuẩn bị và bảo đảm việc tổ chức thành công các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam, góp phần tích cực nâng cao trình độ và vị thế của thể thao Việt Nam, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước đã được dự toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các địa phương liên quan và huy động xã hội hóa.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức, cần lưu ý sử dụng kinh phí tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: NG, TC, CA, YT, GTVT;
- UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND thành phố
 Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
-VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TĐTT;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2371/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2371/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2013
Ngày hiệu lực26/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2371/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2371/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành26/03/2013
        Ngày hiệu lực26/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013

              • 26/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực