Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV

Nội dung toàn văn Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV 2023 hưởng ứng Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2374/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hưởng ứng Cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2023”

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm.

Nhằm tạo môi trường cho sinh viên tự tin thể hiện và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, trau dồi các phẩm chất cá nhân, thúc đẩy tinh thần người trẻ có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2023” (sau đây gọi là Cuộc thi), cụ thể như sau:

- Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm;

- Hình thức, thời gian: Quy định tại Thể lệ (gửi đính kèm).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm:

1. Tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp nhằm lan tỏa đến sinh viên và cán bộ, giảng viên về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi;

2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo sinh viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Đồng chí Lê Thị Ngọc Quyên, Chuyên viên Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, email: [email protected], SĐT: 0988835886; Nhà báo Lê Thủy, Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, SĐT: 0915439339.

Trân trọng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Đài truyền hình Việt Nam (để p/h);
- Trung ương Hội SV Việt Nam (để p/h);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, GDCTHSSV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

THỂ LỆ

CUỘC THI “SINH VIÊN VIỆT NAM THẾ HỆ MỚI 2023”
(Đính kèm công văn số 284/CTGT ngày 22/5/2023 của Ban Sản xuất các CTGT)

I. MỤC ĐÍCH

1. Là cuộc thi khai phá nội lực sinh viên thế hệ mới thông qua hành trình hiện thực hóa các chiến dịch vì cộng đồng.

2. Tạo môi trường để sinh viên tự tin thể hiện và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, từ đây trau dồi các phẩm chất cá nhân, thúc đẩy tinh thần người trẻ có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng.

3. Tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng, dự án phục vụ cộng đồng của sinh viên

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

1. Đối tượng

Sinh viên đang theo học tại các đại học, học viên, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là cơ sở đào tạo)

2. Điều kiện tham dự

III. NỘI DUNG, CÁCH THỨC

1. Nội dung

Chương trình “Sinh viên Việt Nam thế hệ mới 2023” là sân chơi truyền hình thực tế do VTV phối hợp Bộ Giáo dục, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm tìm kiếm những dự án xã hội, phát triển cộng đồng để hỗ trợ hiện thực hóa. Trải qua 7 vòng thi, sinh viên tham gia sẽ được tập huấn, hỗ trợ kết nối để triển khai thực hiện và lan tỏa giá trị dự án đến cộng đồng sinh viên và xã hội.

Các lĩnh vực dự thi bao gồm:

- Môi trường;

- Bảo tồn thiên nhiên;

- Bảo tồn, phát triển văn hóa, du lịch;

- Bình đẳng giới;

- Giáo dục và phổ cập giáo dục.

2. Quy định về bài dự thi:

Hình thức: Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman. (Nội dung trình bày đính kèm ở Phụ lục 1) .

Sản phẩm gửi kèm bài dự thi: Video thuyết minh về dự án dài không quá 3 phút (Mô tả chi tiết đính kèm ở Phụ lục 2)

3. Hình thức, tiến độ Chương trình

3.1. Vòng Hồ sơ

- Hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia Chương trình sẽ gửi hồ sơ về cho Ban Tổ chức Chương trình qua email: [email protected]. Title email: [Hồ sơ] Tên trường + Tên dự án

- Mỗi trường gửi tối thiểu 15 dự án

- Thời gian nộp hồ sơ dự án: Từ ngày 11/05/2023 đến hết ngày 28/05/2023.

3.2. Vòng Tuyển chọn (Casting): 1/06/2023 - 10/06/2023

- Lựa chọn các điểm trường tham dự casting trực tiếp: Ban Giám khảo lựa chọn tối đa 12 trường có số lượng và chất lượng bài dự thi tốt nhất và tổ chức tuyển chọn trực tiếp tại 12 điểm trường này.

Tiêu chí chọn điểm trường:

TT

Tiêu chí

Thang điểm

1

Sự cần thiết, mức độ ứng dụng thực tế theo quy mô

30 điểm

2

Tính khả thi/ tiềm năng của ý tưởng, dự án

30 điểm

3

Tính mới, độc đáo, sáng tạo

20 điểm

4

Hình thức trình bày đúng quy định, ấn tượng

10 điểm

5

Số lượng bài dự thi

10 điểm

Tổng điểm

100 điểm

- Nội dung phần Tuyển chọn tại mỗi điểm trường:

• Tất cả sinh viên có mặt tại buổi casting sẽ tham gia một phần thi vận động tập thể do BTC/ekip VTV tổ chức để xác định thứ tự xuất hiện trước ban giám khảo.

• Phần phỏng vấn trực tiếp (không quá 5 phút/ bạn).

• Ban Giám khảo sẽ chọn ra 6 bạn xuất sắc nhất trong số những bạn đã được phỏng vấn để ghép thành 01 đội đại diện cho trường tham gia vào các vòng sau.

• Tiêu chí tuyển chọn: ý tưởng, năng lực sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực cá nhân khi tham gia vào một nhóm dự án (truyền thông, lập kế hoạch, thuyết phục đầu tư...).

• Các đội sẽ tự bầu chọn đội trưởng và phân vị trí/ nhiệm vụ cho các thành viên trong đội của mình.

• Kết thúc vòng này, 12 đội đại diện cho 12 trường sẽ được chọn ra để tham gia vào Vòng Loại.

+ Phần huấn luyện: 12/6/2023 - 15/6/2023

+ Trước khi Vòng Loại diễn ra, 12 đội sẽ được 12 KOLs/ mentor huấn luyện trực tiếp trong 1 tuần (8/6/2023 - 15/6/2023). Miền Nam (5/7 đến 10/7)

+ Các KOLs/ Mentor sẽ sử dụng kiến thức và vận dụng quan hệ cá nhân của họ để giúp các đội hoàn thiện phần trình bày của mình trong vòng thi tiếp theo từ khâu lập kế hoạch, kêu gọi vốn, truyền thông, cho đến thực thi dự án.

3.3. Vòng Loại:

- Thời gian: 14/06/2023 -12/07/2023

- Thể thức thi:

+ 12 đội chia làm 04 Ngày thi trực tiếp. Mỗi ngày 03 đội.

+ Sau mỗi ngày thi Chọn ra 1 đội; Loại 2 đội.

+ Các phần thi:

• Tài năng: Ngoài đội chơi còn cần sự tham gia của của sinh viên cả trường và khán giả trong nhà thi đấu. Đây là phần thi định vị thương hiệu riêng của mỗi trường, khẳng định bản sắc riêng từng đội.

Tiêu chí đánh giá: Số lượng người tham gia; Tính sáng tạo; Phần thể hiện có kết nối với phần dự án các bạn sẽ trình bày sau đó.

• Trình bày dự án: Mỗi đội sẽ trình bày về ý tưởng của đội mình bằng hình thức đa phương tiện và được Ban Tổ chức hỗ trợ tối đa.

Các tiêu chí đánh giá: Tính sáng tạo; Sự ấn tượng; Tính thuyết phục.

• Phản biện: Ban Giám khảo và cả các bạn khán giả sẽ đặt các câu hỏi xoay quanh ý tưởng của các đội.

+ Kết thúc 4 ngày thi, Ban Giám khảo đánh giá lại phần Tài năng, phần Dự án, phần Phản biện của các đội đã bị loại và quyết định đưa ra thêm 2 vé vào vòng trong cho 2 đội đã bị loại trước đó.

+ Kết thúc vòng Loại, Ban Giám khảo chọn ra 6 đội vào Vòng Thực tế.

3.4. Vòng Thực tế:

- Thời gian: 3/07/2023 - 28/07/2023

- Địa điểm: Địa phương các đội dự kiến thực hiện dự án.

- Thể thức thi: BTC sẽ đặt ra quy định về số thời gian (dự kiến) là 48 giờ, các bạn phải hiện thực hóa được 01 mục trong các bước của dự án hoặc BTC sẽ quyết định chung mục cho toàn các đội cùng xuất phát và điểm số sẽ tính theo chỉ số % mức độ hoàn thành của nhiệm vụ.

Các tiêu chí đánh giá:

• Khả năng kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng (không nhất thiết là tiền mà còn là các nguồn lực xã hội khác như hiện vật, truyền thông, sự chung tay giúp đỡ...).

• Khả năng lập kế hoạch và thực thi kế hoạch

• Khả năng làm việc nhóm

• Khả năng giao tiếp, thuyết phục người dân địa phương

3.5. Vòng Lan tỏa:

-Thời gian: 19/10/2023 - 26/10/2023

- Địa điểm:

+ Phía Bắc: Các trường ĐH và THPT tại Hà Nội

+ Phía Nam: Các trường ĐH và THPT tại TP.HCM

+ Thể thức thi:

• Các đội tham gia vòng thi này sẽ có 12 giờ để lan tỏa dự án đến các trường trong địa bàn 2 thành phố lớn với tiêu chí mở rộng đến các bạn trong thế hệ của mình biết và đồng hành cùng dự án của mình.

• Thực hiện các KPI do BTC đặt ra.

+ Tiêu chí đánh giá:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

1

Mức độ hoàn thành KPI

30 điểm

2

Kết quả tổng hợp từ các vòng trước

40 điểm

3

Đánh giá từ BGK

30 điểm

Tổng điểm

100 điểm

Kết thúc vòng Lan tỏa, Ban Giám khảo chọn ra 2 đội xuất sắc nhất của 2 vùng thi, cùng 1 đội nổi bật để có 3 đội vào vòng Chung kết.

3.6. Vòng GALA:

- Thời gian: 2/11 - 7/11

- Địa điểm: Một địa phương trung lập, dự kiến chọn 1 trong 3 vùng: Huế, Hội An, Ninh Bình.

- Thể thức:

• 3 đội cùng nhận 1 đề bài: Sản xuất nội dung cho 1 kênh Tiktok truyền thông cho 1 danh lam/ thắng cảnh/ làng nghề/ cơ sở dịch vụ đặc trưng của vùng đất này.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Số lượng content các đội sản xuất được trong thời gian như nhau

+ Tổng số tương tác từ video của mỗi đội.

3.7. Chung kết Toàn quốc:

- Thời gian: 11/11/2023

- Địa điểm: Đài Truyền hình Việt Nam

- Thể thức:

• 3 đội thể hiện phần thi Tiết mục

• 3 đội trình bày những thu hoạch của đội mình sau quá trình thực hiện dự án dưới hình thức đa phương tiện. (Những kiến thức, kỹ năng, tầm nhìn... của mỗi thành viên đã phát triển thế nào)

• Ban Giám khảo cùng Hội đồng Phản biện quyết định dự án nào sẽ giành giải Nhất.

• Tiêu chí đánh giá:

STT

Tiêu chí

Thang điểm

1

Phần Thu hoạch của mỗi đội sau quá trình tham gia cuộc thi

50 điểm

2

Hình thức trình bày, thuyết trình về tổng kết dự án

30 điểm

3

Tiết mục biểu diễn

20 điểm

Tổng điểm

100 điểm

IV. GIẢI THƯỞNG

3. Giải thưởng bao gồm: 01 Giải Quán quân; 02 Giải Đồng hạng

* Giải Quán quân:

- Tiền mặt: 100.000.000 đồng.

- Cơ hội đầu tư thực hiện dự án từ các đơn vị đồng hành.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

* Giải đồng hạng (2 giải Đồng hạng)

- Tiền mặt: 50.000.000

- Cơ hội đầu tư thực hiện dự án từ các đơn vị đồng hành.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ VÀ NHÓM TÁC GIẢ THAM DỰ CUỘC THI

- Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả, không vi phạm pháp luật. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi của các nhà trường không đến được Ban tổ chức do lỗi kỹ thuật.

- Trong trường hợp tranh chấp bản quyền hoặc vi phạm quy chế trong quá trình dự thi hoặc sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng Cuộc thi do tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện bất khả kháng: Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Ban Tổ chức bao gồm: thiên tai, chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất...; hay các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng tới việc không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hạng mục của chương trình.

Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo tới cơ sở đào tạo, các Sở giáo dục và đào tạo để kịp thời thông báo đến các đội dự thi. Trong trường hợp này, Ban Tổ chức không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các hạng mục của chương trình.

5. Thông tin liên hệ:

Ban Sản xuất các Chương trình Giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam - 43 Nguyễn Chí Thanh - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội

Phụ trách Thí sinh: Nhà báo Lê Thủy 0915439339

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam Thế hệ mới 2023”. Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ sung từ Ban Tổ chức để phù hợp với thực tiễn và thông báo kịp thời đến thí sinh.

PHỤ LỤC 1

Mẫu trình bày dự án tham dự Cuộc thi SV_START

Bìa dự án

Trang thứ 1:

Thông tin vắn tắt về thành viên tham gia dự án (bắt buộc):

1. Họ và tên: ...............................................................................................................

1. Trường/lớp/(năm thứ ...):

2. Số điện thoại liên hệ: ...............................................................................................

3. Email: .....................................................................................................................

Trang thứ 2:

Tóm tắt dự án

• Ý tưởng chính của dự án ……. (Từ 01-02 dòng);

• Mô tả sản ý tưởng của dự án (Tóm tắt từ 3-5 dòng)

Trang 3

Nội dung chính của dự án

PHỤ LỤC 2

Hướng dẫn trình bày Video clip thuyết trình (tối đa 03 phút)

1. Giới thiệu về bản thân.

2. Trình bày về ý tưởng, tóm tắt về mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của ý tưởng. Giá trị của ý tưởng đối với cộng đồng, xã hội.

3. Giới thiệu về tính sáng tạo, giá trị khác biệt, lợi thế cạnh tranh của ý tưởng.

4. Đánh giá về tính khả thi của dự án.

5. Đánh giá về kết quả dự kiến và nêu vắn tắt về kế hoạch ý tưởng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2374/BGDĐT-GDCTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV

Lược đồ Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV 2023 hưởng ứng Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV 2023 hưởng ứng Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2374/BGDĐT-GDCTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành23/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV 2023 hưởng ứng Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2374/BGDĐT-GDCTHSSV 2023 hưởng ứng Cuộc thi Sinh viên thế hệ mới

              • 23/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực