Công văn 2375/BGDĐT-TCCB

Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/BGDĐT-TCCB
V/v báo cáo kết quả thực hiện TTLT số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để có cơ sở xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 47). Báo cáo tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1. UBND cấp tỉnh đã có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo?

2. Số lượng UBND cấp huyện đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo?

3. Số lượng Quyết định của UBND cấp huyện ban hành đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 47?

4. Số lượng Quyết định của UBND cấp huyện ban hành chưa đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 47? chưa đúng tại Điều, Khoản, Điểm nào? Lí do.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ và qua Email: [email protected]) trước ngày 20/4/2013 đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (đề báo cáo);
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHƯC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2375/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2375/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2013
Ngày hiệu lực11/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2375/BGDĐT-TCCB

Lược đồ Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2375/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Mạnh Nhị
        Ngày ban hành11/04/2013
        Ngày hiệu lực11/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2375/BGDĐT-TCCB báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 47/2011

           • 11/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực