Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT về chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 báo cáo thực hiện tài chính học sinh trường dân tộc nội trú


B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2379/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường dự bị đại học dân tộc.

Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tích hp các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định của Chính phủ trên cơ sở tích hợp các văn bản về học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo, để có cơ sở tham mưu đề xuất Chính phủ về việc tích hp một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc được quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của liên bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc tại văn bản nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học dự bị dân tộc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các chính sách cụ thể như sau:

1. Số lượng học sinh được hưởng chính sách, kinh phí hỗ trợ.

2. Các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chính sách và đề xuất, kiến nghị.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên) trước ngày 30/6/2018 (kèm theo file mềm qua email: btdung@moet.gov.vn).

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Tiến Dũng, chuyên viên chính, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, ĐT: 0913459858.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDCTHSSV.

TL. B TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ
TRƯỞNG
Dươ
ng Văn Bá

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2379/BGDĐT-GDCTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2018
Ngày hiệu lực08/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV

Lược đồ Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 báo cáo thực hiện tài chính học sinh trường dân tộc nội trú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 báo cáo thực hiện tài chính học sinh trường dân tộc nội trú
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2379/BGDĐT-GDCTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành08/06/2018
        Ngày hiệu lực08/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 báo cáo thực hiện tài chính học sinh trường dân tộc nội trú

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2379/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 báo cáo thực hiện tài chính học sinh trường dân tộc nội trú

           • 08/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực