Công văn 238/BHXH-CNTT

Công văn 238/BHXH-CNTT năm 2018 về cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin thời gian tham gia liên tục


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/BHXH-CNTT
V/v cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục

Hà Nội, ngày 22 tháng 01m 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) về việc trên thẻ bảo hiểm y tế in sai thời điểm đủ 05 năm liên tục. Qua kiểm tra, phân tích cơ sở dữ liệu thẻ BHYT cho thấy nguyên nhân do BHXH một số tỉnh chưa thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra thông tin trước khi in thẻ hoặc đơn vị quản lý đối tượng cung cấp thông tin chưa chính xác khi đề nghị gia hạn thẻ BHYT. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Bảo him xã hội các tỉnh

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ BHYT, đảm bảo đúng, đủ thông tin về quá trình tham gia BHYT; Trường hợp phát hiện có sai sót thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT và phối hợp với Bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu để chuyển thẻ đến tận tay người tham gia BHYT; Thực hiện việc đổi thẻ BHYT ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT đến làm thủ tục cấp đổi thẻ BHYT do sai thông tin về thời gian tham gia BHYT.

- Thống kê các trường hợp đã khám bệnh, chữa bệnh, có chi phí đồng chi trả từ đủ 6 tháng lương cơ sở trở lên mà chưa được hưởng chế độ đồng chi trả để thông báo cho người bệnh, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả trong năm và thanh toán lại phần chi phí người bệnh được hưởng theo quy định.

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới người tham gia BHYT về quyền lợi được hưởng khi tham gia đủ 05 năm liên tục và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện miễn cùng chi trả.

- Tiếp nhận yêu cầu từ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổ chức cấp đổi và chuyển thẻ bảo hiểm y tế tới tận tay người tham gia thông qua hệ thống bưu điện.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin

- Hỗ trợ BHXH các tỉnh rà soát hiệu chnh thông tin thời gian tham gia liên tục và cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế với các trường hợp đã cấp những sai thông tin.

- Cập nhật tính năng thống kê các thẻ có chi phí cùng chi trả từ 6 tháng lương cơ sở trở lên dựa trên dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT do các cơ sở khám, chữa bệnh gửi lên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

- Thiết lập kênh hỗ trợ riêng cho việc cấp đi thẻ do sai thông tin về thời gian tham gia liên tục. Tập huấn cho các hỗ trợ viên về cách thức tiếp nhận yêu cầu. Chuyển danh sách ngay cho BHXH các tỉnh để rà soát, hiệu chỉnh thông tin và cấp đổi thẻ BHYT.

3. Trung tâm Truyền thông

Triển khai tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để thông báo, hướng dẫn người tham gia các phương thức hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề nghị các đơn vị có liên quan và BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đ
ơn vị: Thu, ST, GĐB, GĐN, CSYT, TT;
- Lưu: VT, CNTT
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 238/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu238/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin thời gian tham gia liên tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin thời gian tham gia liên tục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu238/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin thời gian tham gia liên tục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 238/BHXH-CNTT 2018 cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin thời gian tham gia liên tục

              • 22/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực