Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT

Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT năm 2015 thông báo bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT 2015 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/BKHĐT-KTĐPLT
V/v thông báo bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí từ nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách trung ương năm 2013 cho một số địa phương để thực hiện chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo nguồn vốn thực hiện chính sách về hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán năm 2015 như sau:

1. Kinh phí bổ sung thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như phụ lục kèm theo.

2. Nguồn vốn phân bổ chỉ được sử dụng để hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi phân bổ cụ thể nguồn kinh phí này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo phân bổ và thông báo vốn về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc trước ngày 25/4/2015.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

4. Thời gian giải ngân nguồn vốn này đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2016.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh biết triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KTĐP<, Định.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Tỉnh Lạng Sơn

KINH PHÍ BỔ SUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 755/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013

(Phụ lục kèm theo Văn bản số 2380/BKHĐT-KTĐPLT ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: triệu đồng

Kinh phí hỗ trợ

Năm 2015

Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, mua sắm máy móc nông cụ và nước sinh hoạt phân tán

6.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2380/BKHĐT-KTĐPLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2015
Ngày hiệu lực22/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT 2015 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT 2015 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2380/BKHĐT-KTĐPLT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành22/04/2015
        Ngày hiệu lực22/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT 2015 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2380/BKHĐT-KTĐPLT 2015 bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg

         • 22/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực