Công văn 2380/BNN-ĐMDN

Công văn 2380/BNN-ĐMDN về soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thời điểm Tổng công ty Chè Việt Nam chính thức chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2380/BNN-ĐMDN soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/BNN-ĐMDN
V/v soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán thời điểm Tổng công ty Chè Việt Nam chính thức chuyển sang Công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH kiểm toán PKF

Căn cứ Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Từ ngày 06/04/2011 đến 08/04/2011, Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban Đổi mới và Quản lý DNNN) đã phối hợp với đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính tiến hành thẩm tra số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên thời điểm chính thức chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, tổ kiểm tra thấy việc hạch toán kế toán, xử lý tài chính đối với khoản nợ khó đòi đã xử lý số tiền 28.774.433.320 đồng (xử lý chủ yếu là khoản nợ hàng hợp tác Liên Xô - Ba Lan) chưa đúng chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính. Trong khi đó báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán PKF thời điểm chuyển đổi (31/12/2009) và thời điểm Tổng công ty đăng ký kinh doanh chuyển sang Công ty TNHH 1 thành viên (30/6/2010) chưa đưa ra ý kiến về việc xử lý khoản tiền trên.

Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán PKF soát xét lại báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng công ty nhất là việc hạch toán nêu trên thực hiện theo quy định của pháp luật để điều chỉnh báo cáo tài chính Tổng công ty thời điểm trên nhằm phản ảnh trung thực tình hình tài chính của Tổng công ty; thời gian hoàn thành việc soát xét lại, gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/05/2011; đồng thời Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan có thẩm quyền xem xét nghiệm thu chất lượng, giá trị của các hợp đồng kiểm toán ký giữa Tổng công ty với Công ty TNHH kiểm toán PKF kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty các thời điểm ngày 31/12/2009, ngày 30/6/2010, ngày 31/12/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Cục Tài chính DN Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên TCTy Chè Việt Nam (để TH);
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Nguyễn Hữu Điệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2380/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2380/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2011
Ngày hiệu lực05/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2380/BNN-ĐMDN

Lược đồ Công văn 2380/BNN-ĐMDN soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2380/BNN-ĐMDN soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2380/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hữu Điệp
        Ngày ban hành05/05/2011
        Ngày hiệu lực05/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2380/BNN-ĐMDN soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2380/BNN-ĐMDN soát xét lại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

           • 05/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực