Công văn 2386/TCT-CS

Công văn 2386/TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất cho thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2386/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trả lời Công văn số 741/CT-THDT ngày 18/03/2016 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thu tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

+ Tại điểm c khoản 4 Điều 17 quy định:

“4. Ưu đãi đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

c) Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư”

+ Tại khoản 1 Điều 33 quy định:

“Điều 33. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

1. Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

- Tại điểm a khoản 2 Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/06/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung về miễn giảm tiền thuê đất:

“a) Đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư có ghi cụ thể mức miễn, giảm tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm cấp nhưng chưa làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì nay được hp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Người được Nhà nước cho thuê đất phải làm thủ tục, nộp đủ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê để được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định nêu trên trước ngày 30/6/2016; quá thời hạn này mà không nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất thì chỉ được xét miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian miễn, giảm tiền thuê đất còn lại (nếu có) tính từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty May Trà Vinh được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng xưởng may và văn phòng công ty theo Quyết định số 809/QĐ-CTT ngày 14/04/2000 và Quyết định số 2277/QĐ-CTT ngày 28/10/2003 và Quyết đnh số 898/QĐ-UBND ngày 26/05/2006 của UBND tnh Trà Vinh. Công ty May Trà Vinh được UBND tỉnh Trà Vinh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 05/GCN-UBT ngày 30/08/2000, theo đó Công ty được miễn nộp tiền thuê đất trong sut thời gian thực hiện dự án theo khoản 5 Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP. Do Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cấp cho Công ty May Trà Vinh nên công ty TNHH May Hồng Việt Trà Vinh không thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền thuê đất theo Giy chứng nhận đầu tư s 05/GCN-UBT và điểm a khoản 2 Công văn số 7810/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

Đ được xem xét miễn tiền thuê đất cho thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư đề nghị Công ty TNHH May Hng Việt Trà Vinh liên hệ với cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 17 và khoản 1 Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, VCST, Vụ PC - BTC
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
9

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh  Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2386/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2386/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2386/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2386/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2386/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2386/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2386/TCT-CS chính sách thu tiền thuê đất thời gian đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực