Công văn 2386/TCT-CS

Công văn số 2386/TCT-CS về việc hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2386/TCT-CS hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2386/TCT-CS
V/v hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: UBND tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn số 371/UBND-TH ngày 19/2/2008 của UBND tỉnh Gia Lai về hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 104 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 quy định: Các khoản đầu tư, đóng góp, tài trợ của doanh nghiệp cho giáo dục là các khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại điểm 2.8 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi sau không được tính vào chi phí hợp lý: “Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này, không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm:...Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục...

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer – là Quỹ học bổng do UBND tỉnh Gia Lai thành lập để tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên của tỉnh thuộc các cơ sở giáo dục được quy định tại Luật Giáo dục, nếu có đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục theo hướng dẫn tại điểm 2.8b Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên với đại diện cho đơn vị được tài trợ là đại diện hợp pháp của Quỹ thì khoản đóng góp của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai quản lý chặt chẽ Quỹ học bổng này, đảm bảo sử dụng đúng mục đích là tài trợ cho giáo dục, không sử dụng cho mục đích khác.

Tổng cục Thuế trả lời để UBND tỉnh Gia Lai được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2386/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2386/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực23/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2386/TCT-CS hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2386/TCT-CS hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2386/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/06/2008
        Ngày hiệu lực23/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2386/TCT-CS hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2386/TCT-CS hạch toán khoản đóng góp vào Quỹ học bổng NayDer

           • 23/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực