Công văn 2389/TCT-CS

Công văn số 2389/TCT-CS về việc hạch toán Quỹ dự phòng tiền lương do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2389/TCT-CS quỹ dự phòng tiền lương


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2389/TCT-CS
V/v quỹ dự phòng tiền lương

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh ĐắkLắk.

Trả lời công văn số 54/CT-TTHT ngày 04/01/2008 của Cục thuế tỉnh ĐắkLắk về hạch toán Quỹ dự phòng tiền lương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 8 Điều 5 Chương II Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: “Trích các khoản dự phòng theo chế độ quy định”.

Theo chính sách hiện hành, các khoản dự phòng theo chế độ được tính vào chi phí hợp lý quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trích lập, quản lý, sử dụng, hạch toán Quỹ trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp và Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

Quy định tại điểm 3b Mục III Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ: “Công ty được trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do Tổng Giám đốc, Giám đốc quyết định sau khi có ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn công ty, nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện” là quy định về cách quản lý quỹ tiền lương ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ không được hạch toán khoản trích lập quỹ dự phòng tiền lương vào chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh ĐắkLắk biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2389/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2389/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực23/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2389/TCT-CS quỹ dự phòng tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2389/TCT-CS quỹ dự phòng tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2389/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/06/2008
        Ngày hiệu lực23/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2389/TCT-CS quỹ dự phòng tiền lương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2389/TCT-CS quỹ dự phòng tiền lương

           • 23/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực