Công văn 238a/TTg-KTN

Công văn 238a/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 238a/TTg-KTN dự án xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong Công ty Cảng Nha Trang 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238a/TTg-KTN
V/v chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 462/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1492/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 02 năm 2016) về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu (Dự án) của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại các Văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Nha Trang thực hiện quy trình thủ tục của Dự án theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và các quy định khác có liên quan của pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức thỏa thuận cụ thể về công năng và quy mô của Bến cảng được đầu tư trong giai đoạn mở đầu phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Cảng Nha Trang theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC;
- Lưu: VT, KTN(3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 238a/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu238a/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 238a/TTg-KTN dự án xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong Công ty Cảng Nha Trang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 238a/TTg-KTN dự án xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong Công ty Cảng Nha Trang 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu238a/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 238a/TTg-KTN dự án xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong Công ty Cảng Nha Trang 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 238a/TTg-KTN dự án xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong Công ty Cảng Nha Trang 2016

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực