Công văn 239/BHXH-CĐBHXH

Công văn 239/BHXH-CĐBHXH năm 2015 về cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 239/BHXH-CĐBHXH 2015 cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH C65-HD phôi mới.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11/2014 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 3534/BHXH-CĐBHXH về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới. Trong đó, quy định việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD phôi mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam in thống nhất trên toàn quốc thời gian thực hiện kể từ ngày 1/1/2015.

Tuy nhiên, do BHXH Việt Nam chuyển mẫu C65-HD mới cho Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chưa đủ số lượng đề nghị nên việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mẫu C65-HD mới đối với các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế cơ quan (gọi chung cơ sở khám chữa bệnh) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện xong. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động khi thanh toán, quyết toán các chế độ BHXH và người lao động khi đi khám chữa bệnh; đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện như sau:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh khi đã nhận đầy đủ mẫu C65-HD mới từ BHXH Thành phố thì cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh theo mẫu C65-HD mới; đối với các cơ sở khám chữa bệnh chưa nhận được mẫu C65-HD mới thì tiếp tục cấp cho người lao động khi đến khám chữa bệnh theo mẫu C65-HD cũ cho đến khi nhận được mẫu C65-HD mới, chậm nhất đến hết ngày 31/01/2015.

2. Từ ngày 01/02/2015 thống nhất thực hiện cấp toàn bộ mẫu C65-HD mới cho người lao động khi đến khám chữa bệnh. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố được cấp C65-HD mới trên website để các đơn vị sử dụng lao động, người lao động biết và thực hiện.

3. Đối với mẫu C65-HD cũ đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh chuyển trả mẫu C65-HD cũ chưa sử dụng hết về BHXH Thành phố (Bộ phận kho - Phòng HCTH) sau khi đã được cấp mẫu C65-HD mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ BHXH Thành phố (Phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban Giám đốc (để báo cáo);
-
Các phòng nghiệp vụ BHXH;
- Website BHXH TP.HCM;
- Lưu: VT, CĐ BHXH (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 239/BHXH-CĐBHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu239/BHXH-CĐBHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2015
Ngày hiệu lực21/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 239/BHXH-CĐBHXH 2015 cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 239/BHXH-CĐBHXH 2015 cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu239/BHXH-CĐBHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành21/01/2015
        Ngày hiệu lực21/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 239/BHXH-CĐBHXH 2015 cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới

             Lịch sử hiệu lực Công văn 239/BHXH-CĐBHXH 2015 cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội C65-HD phôi mới

             • 21/01/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/01/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực