Công văn 239/TCHQ-TXNK

Công văn 239/TCHQ-TXNK năm 2017 về trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 239/TCHQ-TXNK trị giá hải quan mặt hàng ô tô nhập khẩu 2017 đã được thay thế bởi Công văn 905/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2017 và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2017.

Nội dung toàn văn Công văn 239/TCHQ-TXNK trị giá hải quan mặt hàng ô tô nhập khẩu 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cục Hải quan tỉnh Đà Nng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Thực hiện các công văn số 16875/BTC-TCHQ ngày 25/11/2016 và công văn số 17568/BTC-TCHQ ngày 12/12/2016 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu và hướng dẫn về việc đưa hàng về bảo quản đối với xe ô tô nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1- Thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá đối với các lô hàng xe ô tô nhập khẩu có dấu hiệu nghi vấn về trị giá khai báo trong thời hạn 30 ngày k từ ngày đăng ký tờ khai theo đúng hướng dn tại công văn số 16875/BTC- TCHQ ngày 25/11/2016 của Bộ Tài chính. Sau khi bác bỏ trị giá khai báo yêu cầu doanh nghiệp khai b sung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp doanh nghiệp không đng ý với cơ sở bác bỏ hoặc không khai b sung thì thực hiện n định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

2- Trong thời gian thực hiện tham vấn, doanh nghiệp được mang hàng về bảo quản theo đúng hướng dẫn tại công văn số 17568/BTC-TCHQ ngày 12/12/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/cáo);
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- PTCT. Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- PTCT
. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ (Linh-05b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 239/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu239/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực11/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 239/TCHQ-TXNK trị giá hải quan mặt hàng ô tô nhập khẩu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 239/TCHQ-TXNK trị giá hải quan mặt hàng ô tô nhập khẩu 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu239/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành11/01/2017
        Ngày hiệu lực11/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 239/TCHQ-TXNK trị giá hải quan mặt hàng ô tô nhập khẩu 2017

          Lịch sử hiệu lực Công văn 239/TCHQ-TXNK trị giá hải quan mặt hàng ô tô nhập khẩu 2017