Công văn 2392/BNN-TCCB

Công văn 2392/BNN-TCCB thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2392/BNN-TCCB thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/BNN-TCCN
V/v thăm hỏi, tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ 27/7/2013

 Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2013); thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-CTN ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ; để thực hiện tốt chính sách đối với người có công với Cách mạng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhân dịp ngày 27/7/2013.

Định mức và đối tượng nhận quà tặng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1142/QĐ-CTN (các cơ quan, đơn vị tra cứu trên địa chỉ trang web: http://nguoicocong.gov.vn)

2. Trác nhiệm thực hiện:

a) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị quà tặng cho các đối tượng chính sách đang công tác tại các Vụ, Văn phòng Bộ, Ba Đổi mới và Quản lý Doanh nghiệp nông nghiệp, Đảng ủy Bộ, Công đoàn Cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên cộng sản HCM Bộ; các cơ quan, đơn vị trên lập danh sách đối tượng chính sách theo Mẫu số 1 (đính kèm) gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 24/7/2013 để nhận quà tặng. Việc thăm hỏi và tặng quà đối tượng chính sách do Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện.

b) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (ngoài các cơ quan, đơn vị nêu trên) tổ chức thực hiện  thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách đang công tác tại cơ quan, đơn vị mình. Kinh phí thực hiện do các cơ quan, đơn vị tự trang trải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

MẪU SỐ 01

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH NHẬN QUÀ NHÂN DỊP NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27/7/2013
(Kèm theo Công văn số 2392/BNN-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Họ và tên

Loại đối tượng

Mức quà tặng

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

Ghi chú:

(1): Ghi số thứ tự từ 1 đến hết.

(2): Ghi rõ, đầy đủ họ và tên người thuộc đối tượng nhận quà; ghi lần lượt theo từng đối tượng và mức quà để tiện theo dõi, tổng hợp, kiểm tra.

(3): Loại đối tượng: theo chính sách hiện đang hưởng như: Thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ,v.v…

(4): Ghi rõ mức quà tặng được nhận theo quy định.

(5): Người nhận ký tên. Trong trường hợp người nhận quà thay thì ghi rõ họ và tên người nhận thay, quan hệ với người được nhận quà vào cột (6).

(6): Ghi những trường hợp thân nhân liệt sỹ được nhận quà: ghi rõ quan hệ của người nhận quà với liệt sỹ và ghi đầy đủ họ, tên liệt sỹ (VD: con của liệt sỹ Nguyễn Văn A).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2392/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2392/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực17/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2392/BNN-TCCB thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2392/BNN-TCCB thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2392/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành17/07/2013
        Ngày hiệu lực17/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2392/BNN-TCCB thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2013

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2392/BNN-TCCB thăm hỏi tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2013

             • 17/07/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực