Công văn 2394/TCHQ-KTTT

Công văn số 2394/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán: đối với các loại biểu mẫu nếu không có phát sinh số liệu thì thực hiện báo cáo gộp chung bằng văn bản

Nội dung toàn văn Công văn 2394/TCHQ-KTTT đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán nếu không phát sinh số liệu


Tổng cục hải quan
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2394/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý mẫu báo cáo kế toán

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: - Cục Hải quan Đồng Tháp

Trả lời công văn số 374/HQĐT-NV ngày 10/5/2005 của Cục Hải quan Đồng Tháp về việc đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán: đối với các loại biểu mẫu nếu không có phát sinh số liệu thì thực hiện báo cáo gộp chung bằng văn bản (không theo biểu mẫu); về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Các loại biểu mẫu báo cáo theo chế độ kế toán: trước mắt, yêu cầu đơn vị vẫn thực hiện đúng trình tự báo cáo theo chế độ kế toán hiện hành. Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát việc thực hiện ở các Hải quan địa phương để sửa đổi, bổ sung và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới.

2/ Các loại biểu mẫu báo cáo theo công văn hướng dẫn như công văn số 2715/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2003, công văn số 3489/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2003 chủ yếu để phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu, báo cáo Bộ và chỉ đạo Hải quan địa phương tại cơ quan Tổng cục, trường hợp không phát sinh số liệu thì có thể gộp vào 01 bản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn chung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Tháp được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2394/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2394/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2005
Ngày hiệu lực20/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2394/TCHQ-KTTT đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán nếu không phát sinh số liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2394/TCHQ-KTTT đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán nếu không phát sinh số liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2394/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành20/06/2005
        Ngày hiệu lực20/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2394/TCHQ-KTTT đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán nếu không phát sinh số liệu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2394/TCHQ-KTTT đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán nếu không phát sinh số liệu

              • 20/06/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/06/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực