Công văn 2395/TCT-CS

Công văn số 2395/TCT-CS về việc áp dụng chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2395/TCT-CS áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2395/TCT-CS
V/v áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 110/CT-THNVDT ngày 18/2/2008 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang hỏi về việc áp dụng chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Chế độ kế toán hộ kinh doanh ban hành theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vẫn còn có hiệu lực thi hành. Điều 1, Điều 16 Chế độ kế toán hộ kinh doanh quy định:

Điều 1: “Tất cả các hộ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác tài nguyên, nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa và các dịch vụ khác,... có doanh số bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đối với từng ngành nghề cụ thể (dưới đây gọi chung là hộ kinh doanh), đều phải thực hiện chế độ kế toán này.”

Điều 16: “Tuỳ theo phương pháp xác định số thuế GTGT phải nộp mà các hộ kinh doanh phải mở những sổ kế toán sau:

1- Hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế phải mở các sổ kế toán bắt buộc sau: Sổ Nhật ký bán hàng (Mẫu số S01-HKD); Nhật ký mua hàng (Mẫu số S02- HKD) ; Sổ Chi phí sản xuất, kinh doanh (Mẫu số S03-HKD); Sổ chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S04-HKD); ...”

Theo đó, hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thuộc đối tượng áp dụng Chế độ kế toán hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ Tài chính và hộ kinh doanh phải mở các sổ kế toán theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Chế độ kế toán hộ kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CĐKT;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2395/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2395/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực23/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2395/TCT-CS áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2395/TCT-CS áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2395/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/06/2008
        Ngày hiệu lực23/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2395/TCT-CS áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2395/TCT-CS áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

             • 23/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực