Công văn 2396/TCHQ-KTTT

Công văn số 2396/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR

Nội dung toàn văn Công văn 2396/TCHQ-KTTT chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2396/TCHQ-KTTT
V/v: Chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTTT559, QLRR

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 

  

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố

Qua xem xét phản ánh của nhiều doanh nghiệp về việc không được ân hạn thuế vi khi tra cứu trên hệ thống quản lý rủi ro thì các doanh nghiệp này có nợ thuế quá hạn hoặc đã từng bị cưỡng chế (trong vòng 365 ngày đến thời điểm làm thủ tục Hải quan). Thực tế là các doanh nghiệp này đã xuất trình được chứng từ chứng minh không nợ thuế quá hạn hoặc trong quá khứ không bị nợ thuế quá hạn nhưng tra cứu trên hệ thống QLRR thì doanh nghiệp vẫn được ân hạn thuế.

Để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp khi làm thủ tục Hải quan, đồng thời thực hiện giải tỏa cưỡng chế hoặc ân hạn thuế đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Thực hiện đúng Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 780/TCHQ/QĐ/CNTT ngày 29/7/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác về tuyền, nhận số liệu thuế.

2. Rà soát, đối chiếu số nợ thuế của các doanh nghiệp trên hệ thống sổ sách kế toán với thông tin nợ thuế trên mạng kế toán 559, từ đó đối chiếu với nợ thuế trên hệ thống Quản lý rủi ro, đảm bảo khớp đúng về số tiền nợ thuế, số doanh nghiệp nợ, doanh nghiệp bị cưỡng chế, doanh nghiệp không được ân hạn thuế…

3. Trong trường hợp, Cục Hải quan địa phương rà soát sổ liệu và thấy doanh nghiệp không nợ thuế quá 90 ngày hoặc doanh nghiệp đã chứng minh được đã nộp đủ thuế và đúng hạn thì Cục Hải quan địa phương (nới phát sinh số nợ thuế của doanh nghiệp) kiểm tra chứng từ nộp tiền hoặc giấy báo có của kho bạc để xác định doanh nghiệp không nợ thuế quá 90 ngày.

Đồng thời, Cục Hải quan địa phương làm văn bản xác nhận rõ số nợ thuế của tờ khai doanh nghiệp đó không nợ quá hạn 90 ngày gửi tới Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK).

Văn bản xác nhận này phải thể hiện được rõ các nội dung sau: tên doanh nghiệp, mã số thuế, số tờ khai, ngày đăng ký tờ khi, địa phương nơi phát sinh nợ thuế của tờ khai đó, số tiền nợ thuế (chi tiết theo từng sắc thuế). Trên cơ sở văn bản xác nhận, Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu sản xuất chức năng “giải toa nợ thuế theo tờ khai” để xóa nợ thuế đã từng bị cưỡng chế trên hệ thống QLRR.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan địa phương các tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thêm.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo (để b/c);
- Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp tình hình);
- Lưu VT , Vụ KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
 Đặng Thị Bình An

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2396/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2396/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2006
Ngày hiệu lực02/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2396/TCHQ-KTTT chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2396/TCHQ-KTTT chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2396/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành02/06/2006
        Ngày hiệu lực02/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2396/TCHQ-KTTT chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2396/TCHQ-KTTT chấn chỉnh số liệu trên hệ thống KTT559, QLRR

              • 02/06/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực