Công văn 2399/BCA-C81

Công văn 2399/BCA-C81 năm 2017 về việc thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2399/BCA-C81 2017 Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện


B CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/BCA-C81
V/v thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 1461/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (Đề án), trong đó giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện; ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện công tác này. Tuy nhiên, đến nay (ngày 30/9/2017) mới có 22/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Đtiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật, Bộ Công an đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của địa phương. Trong đó, cần chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về tha tù trước thời hạn có điều kiện; các biện pháp quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phương án bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, kinh phí hỗ trợ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Bộ Công an đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nội dung nêu trên. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị gửi về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) trước ngày 30/10/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, C81(C86).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2399/BCA-C81

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2399/BCA-C81
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2017
Ngày hiệu lực04/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2399/BCA-C81

Lược đồ Công văn 2399/BCA-C81 2017 Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2399/BCA-C81 2017 Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2399/BCA-C81
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành04/10/2017
        Ngày hiệu lực04/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2399/BCA-C81 2017 Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2399/BCA-C81 2017 Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện

             • 04/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực