Công văn 2399/UBND-NC

Công văn 2399/UBND-NC về chấn chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và hoạt động chứng thực do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2399/UBND-NC hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch hoạt động chứng thực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/UBND-NC
Về việc chấn chỉnh hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và hoạt động chứng thực.

Bến Tre, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Qua hơn 3 năm thực hiện việc đăng ký và quản ký hộ tịch ở địa phương theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và hơn một năm thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký nhận thấy tình hình đăng ký hộ tịch và chứng thực của địa phương đã đi vào nền nếp, đúng theo quy định, đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại địa phương vẫn còn một số hạn chế như: công tác cải cách hành chính trong việc đăng ký hộ tịch và chứng thực tại địa phương chưa được quan tâm đúng mức; việc đăng ký hộ tịch và chứng thực tại địa phương vẫn còn một vài trường hợp chưa đúng quy định pháp luật; một số Uỷ ban nhân dân cấp xã chưa trang bị đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực; cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã thường xuyên thay đổi do nhu cầu điều động công tác ở địa phương, nhiều cán bộ tư pháp hộ tịch mới được bố trí làm công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã nhưng chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm những nội dung sau:

1. Đối với Sở Tư pháp:

- Đăng ký kịp thời, chính xác các sự kiện hộ tịch phát sinh tại địa phương theo thẩm quyền.

- Thường xuyên mở lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp hộ tịch mới được bố trí làm công tác tư pháp - hộ tịch ở cấp xã nhưng chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu hộ tịch cho cấp huyện và cấp xã đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch phát sinh tại địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra công tác hộ tịch và chứng thực cấp huyện và cấp xã.

- Rà soát quy trình, thủ tục đăng ký hộ tịch tại cấp tỉnh và chỉ đạo Phòng Tư pháp các các huyện, thị xã; Uỷ ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra việc rà soát, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục đăng ký hộ tịch, chứng thực để thay đổi, bãi bỏ những thủ tục, những quy định không còn phù hợp, qua đó thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực ở địa phương đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tuyên truyền các quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đến tận người dân dưới nhiều hình thức giúp người dân hiểu và có trách nhiệm đi đăng ký hộ tịch và thực hiện việc chứng thực đúng nơi có thẩm quyền theo quy định.

2. Đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

- Đăng ký kịp thời, chính xác các sự kiện hộ tịch phát sinh tại địa phương theo thẩm quyền.

- Thường xuyên kiểm tra công tác hộ tịch và chứng thực cấp xã; kiểm tra việc rà soát, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục đăng ký hộ tịch, chứng thực ở cấp mình để thay đổi, bãi bỏ những thủ tục, những quy định không còn phù hợp, qua đó thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực ở địa phương đúng quy định của pháp luật.

- Bố trí cán bộ tư pháp cấp huyện đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu đăng ký hộ tịch và chứng thực ở địa phương.

- Đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác đăng ký hộ tịch và chứng thực ở cấp huyện.

3. Đối với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Thường xuyên rà soát, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục đăng ký hộ tịch và chứng thực để thay đổi, bãi bỏ những thủ tục, những quy định không còn phù hợp, qua đó thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ tịch ở địa phương đúng quy định của pháp luật.

- Cán bộ tư pháp hộ tịch phải bố trí thường xuyên, ổn định, lâu dài và được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã phải bố trí cán bộ ở bộ phận một cửa trong lĩnh vực hộ tịch và chứng thực vừa có năng lực chuyên môn vừa có phẩm chất đạo đức tốt để hướng dẫn hồ sơ và giải quyết yêu cầu của người dân kịp thời, nhanh chóng và chính xác theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đăng ký hộ tịch và chứng thực ở địa phương.

Trên đây là chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và chứng thực ở địa phương, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2399/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2399/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2009
Ngày hiệu lực22/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2399/UBND-NC

Lược đồ Công văn 2399/UBND-NC hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch hoạt động chứng thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2399/UBND-NC hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch hoạt động chứng thực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2399/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thái Xây
        Ngày ban hành22/06/2009
        Ngày hiệu lực22/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2399/UBND-NC hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch hoạt động chứng thực

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2399/UBND-NC hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch hoạt động chứng thực

           • 22/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực