Công văn 24/BGDĐT–GDQP

Công văn 24/BGDĐT–GDQP Báo cáo việc thực hiện Quy định môn học giáo dục quốc phòng- an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 24/BGDĐT–GDQP Báo cáo thực hiện Quy định môn học giáo dục quốc phòng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số:24/BGDĐT–GDQP
V/v: Báo cáo việc thực hiện Quy  định môn học GDQP-AN.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về việc giảm bớt việc kiểm tra giai đoạn cuối năm; Bộ Giáo dục và Đào tạo tạm dừng kiểm tra việc thực hiện Quy định môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) tại các Sở Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 7849/BGDĐT-GDQP ngày 23/11/2010. Những Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức kiểm tra được yêu cầu tổng hợp số liệu gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/01/2011.

 * Báo cáo tập trung vào những nội dung sau:

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về GDQP-AN cho học sinh.

 - Quy mô giáo viên giảng dạy và học sinh học tập môn học GDQP-AN.

- Phương pháp và hình thức tổ chức giảng dạy môn học GDQP-AN.

- Đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN.

- Công tác xây dựng đội ngũ giáo viên (Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, bảo đảm chế độ chính sách,…).

 - Việc tổ chức mua giáo trình, mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn học GDQP-AN (hợp đồng, thanh lý hợp đồng mua bán, cung ứng thiết bị dạy học môn học GDQP-AN cho các trường, số lượng, chất lượng, tổ chức khai thác, sử dụng, bảo quản, kho chứa, tủ đựng thiết bị tại các cơ sở GD&ĐT vv…).

 - Nội dung báo cáo tập trung vào năm học 2010 – 2011 trở về trước và Kế hoạch năm 2011-2012.

* Vừa qua khi tiến hành mua sắm, một số đơn vị xin ý kiến về chủng loại, đơn vị sản xuất và cung ứng thiết bị dạy học môn học GDQP-AN, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

- Do tính đặc thù của thiết bị dạy học môn học GDQP-AN nên khi xây dựng kế hoạch mua sắm cần tách riêng thiết bị dạy học môn học GDQP-AN, không ghép cùng các loại thiết bị dạy học thông thường khác. Đồng thời cũng do đặc thù nên tất cả thiết bị dạy học môn học GDQP-AN đều do các đơn vị Quân đội sản xuất, Quyết định số 8412/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học GDQP-AN các trường ĐH,CĐ,TCCN,THPT đã chỉ định các đơn vị sản xuất mẫu thiết bị GDQP-AN, theo đó đơn vị được giao sản xuất mẫu loại thiết bị nào mới được cung ứng loại thiết bị đó. Các đơn vị khác khi tham gia dự thầu, những thiết bị không được giao sản xuất phải được đơn vị sản xuất uỷ quyền cung ứng thiết bị đó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục khi nghiệm thu thiết bị dạy học môn học GDQP-AN, phải đối chiếu theo tiêu chuẩn bộ mẫu nếu các thiết bị không đảm bảo chất lượng hoặc không đúng như tiêu chuẩn bộ mẫu cần lập biên bản và báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng).

Điện thoại liên hệ: Vụ Giáo dục quốc phòng; Đ/c Phạm Quang Hiệp

(ĐT: 04.38683058; DĐ: 0983095996).

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG





Hà Văn Công

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 24/BGDĐT–GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu24/BGDĐT–GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2011
Ngày hiệu lực05/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 24/BGDĐT–GDQP

Lược đồ Công văn 24/BGDĐT–GDQP Báo cáo thực hiện Quy định môn học giáo dục quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 24/BGDĐT–GDQP Báo cáo thực hiện Quy định môn học giáo dục quốc phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu24/BGDĐT–GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýHà Văn Công
        Ngày ban hành05/01/2011
        Ngày hiệu lực05/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 24/BGDĐT–GDQP Báo cáo thực hiện Quy định môn học giáo dục quốc phòng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 24/BGDĐT–GDQP Báo cáo thực hiện Quy định môn học giáo dục quốc phòng

             • 05/01/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/01/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực