Công văn 24/BXD-GĐ

Công văn 24/BXD-GĐ năm 2017 về hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 24/BXD-GĐ 2017 hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/BXD-GĐ
V/v hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 3320/VEC-QLKT ngày 06/10/2017 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Các điều khoản về bảo hành, thời gian bảo hành công trình được chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận thể hiện trong Hợp đồng xây dựng, trong đó thời gian bảo hành không ít hơn quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Trong thời gian bảo hành công trình, trường hợp công trình xảy ra hư hỏng thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của Hợp đồng xây dựng thì nhà thầu có trách nhiệm sửa chữa. Thời gian bảo hành tiếp theo đối việc bảo hành của nhà thầu thực hiện theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong Hợp đồng xây dựng hoặc trước khi nghiệm thu việc thực hiện bảo hành.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa làm cơ sở để Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đ
ể b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Lâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 24/BXD-GĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu24/BXD-GĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 24/BXD-GĐ

Lược đồ Công văn 24/BXD-GĐ 2017 hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 24/BXD-GĐ 2017 hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu24/BXD-GĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Lâm
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 24/BXD-GĐ 2017 hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 24/BXD-GĐ 2017 hướng dẫn việc bảo hành công trình sau khi sửa chữa

             • 06/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực