Công văn 2401/BXD-TCCB

Công văn số 2401/BXD-TCCB về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2401/BXD-TCCB tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2401/BXD-TCCB
V/v: Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về An toàn -VSLĐ-PCCN lần thứ 10

Hà Nội, ngày 12 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức "Tuần lễ Quốc gia An toàn-vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ"; Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn-vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ Trung ương tổ chức Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 10 năm 2008, dự kiến từ ngày 16 đến 22 tháng 03 năm 2008 với chủ đề "Cải thiện Điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ". Phú Thọ là địa phương được lựa chọn để tổ chức Tuần lễ AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 10 mang tính  chất quốc gia.

Nhằm phối hợp tốt các hoạt động trong Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lồng ghép với tổ chức thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động năm 2008, Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai Chỉ thị số 03/2004/CT-BXD ngày 25 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường hoạt động của mạng lưới y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động trong ngành Xây dựng; Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn-vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng; lập chương trình, kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 10 (do Ban Chỉ đạo Trung ương phát động) bằng các nội dung và hình thức sau:

1/ Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến người lao động và người sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, sức khoẻ người lao động trên cơ sở thúc đẩy các hoạt động cải thiện Điều kiện lao động bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc;

2/ Tổng kết kế hoạch bảo hộ lao động năm 2007, lập kế hoạch bảo hộ lao động năm 2008, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác AT-VSLĐ-PCCN trong sản xuất và xây dựng. Huấn luyện định kỳ, thường xuyên về ATLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; lập và phổ biến quy trình, biện pháp an toàn liên quan đến nhiệm vụ được giao trước khi giao việc cho người lao động; đặc biệt đối với lao động làm việc trên cao, nơi cheo leo nguy hiểm và đối với lao động thời vụ. Cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn hoặc người giao việc phải hướng dẫn, nhắc nhở quy trình, biện pháp làm việc an toàn vào đầu giờ làm việc mỗi ca và cử người có trách nhiệm trực tiếp thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi sát việc thực hiện của người lao động;

3/ Rà soát hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hệ thống quản lý về AT-VSLĐ-PCCN từ đơn vị đến các tổ sản xuất. Có quy chế đãi ngộ về vật chất thoả đáng hơn, đồng thời có quy chế xử phạt nghiêm minh đối với người làm công tác AT-VSLĐ-PCCN chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

4/ Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và kiểm tra chéo thường xuyên, liên tục công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các nơi làm việc của người lao động trong đơn vị, có biên bản xử lý kịp thời những vi phạm về AT-VSLĐ-PCCN; đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn-vệ sinh viên;

5/ Kiểm tra, đôn đốc việc báo cáo nhanh, kịp thời và đầy đủ các vụ TNLĐ với cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành;

6/ Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức mít tinh, quảng cáo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN; tổ chức thi tìm hiểu về AT-VSLĐ-PCCN, thi an toàn-vệ sinh viên giỏi;

7/ Tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động;

8/ Các cơ quan thông tin đại chúng thuộc Bộ như Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Quy hoạch viết bài, đưa tin phản ánh kịp thời  các hoạt động về an toàn-vệ sinh lao động của các đơn vị thuộc Bộ trước và trong thời gian tổ chức Tuần lễ Quốc gia;

Các đơn vị thuộc Bộ có lực lượng lớn lao động đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đang thi công công trình tại Phú Thọ, Vĩnh Phúc liên hệ với Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN tỉnh Phú Thọ (qua Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ), để nhận chủ trương, kế hoạch và phối hợp tuyên truyền, mít tinh về các hoạt động của Tuần lễ này; cụ thể:

- Công ty Vật liệu Xây dựng Bạch Hạc, Công ty Xây dựng số 25, Trường Trung cấp Kỹ thuật xây dựng Sông Hồng, Công ty cổ phần CMC, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng 22, Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng 26, Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Sông Lô, Công ty cổ phần Xây lắp điện nước Sông Hồng, Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Sông Hồng, Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng)

- Công ty cổ phần Lilama3 (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam);

- Bệnh viện Xây dựng Việt Trì;

- Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao, Công ty cổ phần THS (Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị);

- Công ty cổ phần Viglacera (Tổng công ty Thủy tinh và gốm xây dựng);

- Công ty Cơ giới và xây lắp số 14 (Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng).

Trong Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN, Vụ Tổ chức cán bộ-Bộ Xây dựng kết hợp với Ban Chính sách kinh tế xã hội- Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác AT-VSLĐ tại một số công trình trọng Điểm.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu kèm theo Công văn) về Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong tháng 4 năm 2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Các Báo, Tạp chí, tập san thuộc Bộ XD
- Bộ Lao động TBXH (để phối hợp chỉ đạo).  
- CĐXDVN (để phối hợp chỉ đạo).  
- Lưu VP, TCCB
,

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Thuộc tính Công văn 2401/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2401/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực12/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2401/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 2401/BXD-TCCB tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2401/BXD-TCCB tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2401/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành12/11/2007
        Ngày hiệu lực12/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2401/BXD-TCCB tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2401/BXD-TCCB tổ chức Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 10

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực