Công văn 2401/TCT-PCCS

Công văn số :2401/TCT-PCCS về việc ưu đãi tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2401/TCT-PCCS ưu đãi tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2401/TCT-PCCS
v/v: ưu đãi tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty cổ phần may 10

Trả lời công văn số 1761/CV-TCKT ngày 16/6/2005 của Công ty cổ phần may 10 đề nghị được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất khi chuyển thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1 Mục IV Phần B Thông tư số 51/1999/NĐ-CP">98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước quy định: “Đối với doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và doanh nghiệp nhà nước giao cho tập thể người lao động, bán cho tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP mà doanh nghiệp mới thành lập vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu, doanh nghiệp mới thành lập có thuê thêm đất của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được miễn tiền thuê đất theo hướng dẫn tại Thông tư này cho phần diện tích mới thuê thêm để mở rộng sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần may 10 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần vẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất mà doanh nghiệp nhà nước đã thuê của nhà nước trước đây thì không được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP. Trường hợp khi thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu. Công ty có thuê thêm diện tích đất mới của Nhà nước để mở rộng sản xuất, kinh doanh thì được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích mới thuê thêm đó để mở rộng sản xuất, kinh doanh và không cần phải làm thêm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

 

Thuộc tính Công văn 2401/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2401/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/07/2005
Ngày hiệu lực 22/07/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2401/TCT-PCCS ưu đãi tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2401/TCT-PCCS ưu đãi tiền sử dụng đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2401/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 22/07/2005
Ngày hiệu lực 22/07/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2401/TCT-PCCS ưu đãi tiền sử dụng đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2401/TCT-PCCS ưu đãi tiền sử dụng đất

  • 22/07/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/07/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực