Công văn 2404/TCHQ-CNTT

Công văn 2404/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2404/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn số 493/TY-VP ngày 25/3/2020 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị kết nối thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (đính kèm), Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc 06 thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia cụ thể như sau:

1. Danh sách và thời gian bắt đầu triển khai các thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:

- Triển khai từ ngày 18/4/2020 gồm các thủ tục hành chính:

+ Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu;

+ Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu;

- Triển khai từ ngày 20/4/2020 gồm các thủ tục hành chính:

+ Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu;

+ Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y;

- Triển khai từ ngày 25/4/2020 gồm các thủ tục hành chính:

+ Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

+ Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

2. Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 6 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống Xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông đối với 6 th tục hành chính nêu trên trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các chứng từ đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

- Bên cạnh đó, các cơ quan của Cục Thú y sẽ hỗ trợ cấp bản Giấy trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt. Đ nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Đầu mối liên hệ: Bộ phận h trợ Tổng cục Hải quan, 19009299, Email: [email protected]

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục GSQL (để phối hợp);
- Cục Thú y; Trung tâm Tin học; Văn phòng thường trực Cải cách hành chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2404/TCHQ-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2404/TCHQ-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2020
Ngày hiệu lực15/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(21/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2404/TCHQ-CNTT

Lược đồ Công văn 2404/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2404/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2404/TCHQ-CNTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/04/2020
        Ngày hiệu lực15/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (21/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2404/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2404/TCHQ-CNTT 2020 triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

              • 15/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực