Công văn 2404/VPCP-KTTH

Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2404/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2011

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 904/LĐTBXH-BHXH ngày 29 tháng 3 năm 2012) về dự thảo Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011 như nội dung Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn nêu trên.

2. Sau khi Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông qua nội dung Báo cáo và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2011, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ,
- Văn phòng Quốc hội;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Phòng TM&CN VN;
- Liên minh HTX VN;
- Hội Nông dân VN;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
 Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX,
 Cổng TTĐT, TKBT, PL,
- Lưu: VT, KTTH (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính Công văn 2404/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2404/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2012
Ngày hiệu lực10/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2404/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2404/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành10/04/2012
        Ngày hiệu lực10/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2404/VPCP-KTTH báo cáo tình hình quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội

              • 10/04/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/04/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực