Công văn 2408/VPCP-KGVX

Công văn 2408/VPCP-KGVX năm 2021 triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2408/VPCP-KGVX 2021 thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2408/VPCP-KGVX
V/v triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 471/LĐTBXH-NCC ngày 24 tháng 02 năm 2021 và văn bản số 623/LĐTBXH-NCC ngày 09 tháng 3 năm 2021 về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh người có công với cách mạng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Pháp lệnh:

a) Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo phân công.

- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2021.

b) Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo phân công.

- Thời gian trình: Tháng 5 năm 2021.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- VP Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệ
p, Trợ TTg, TGĐ TTĐTCP, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2408/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2408/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2021
Ngày hiệu lực06/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(08/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2408/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2408/VPCP-KGVX 2021 thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2408/VPCP-KGVX 2021 thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2408/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành06/04/2021
        Ngày hiệu lực06/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (08/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2408/VPCP-KGVX 2021 thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2408/VPCP-KGVX 2021 thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

              • 06/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực