Công văn 2411/BTP-PLDSKT

Công văn 2411/BTP-PLDSKT năm 2017 về xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2411/BTP-PLDSKT 2017 xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 87/2015/NĐ-CP


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/BTP-PLDSKT
V/v xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 6234/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý kiến về việc xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP (theo Công văn số 7646/BTC-TCDN ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính), căn cứ vào thông tin được cung cấp, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Bộ Tư pháp cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Bộ Tài chính về việc đề xuất xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Hiện nay, điểm a khoản 3 Điều 67 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP đã quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức liên quan có vi phạm theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức. Vì vậy, với vai trò giúp Chính phủ thực hiện giám sát tài chính đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó, có thể đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao cơ quan đại diện chủ sở hữu, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức liên quan có vi phạm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức thì việc xem xét, quyết định các hình thức kỷ luật chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng đối với tổ chức gây vướng mắc trong việc xem xét, xử lý vi phạm. Vì vậy, đề nghị Bộ Tài chính sớm rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87/2015/NĐ-CP theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 8518/VPCP-ĐMDN ngày 07/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, trong đó, cần xem xét việc quy định cụ thể các hình thức xử lý đối với tổ chức có vi phạm các quy định liên quan đến giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Ngoài ra, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã đề ra chủ trương chậm nhất đến năm 2018 thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan đưa nội dung này vào Đề án và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP xin gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (PLKTTH, Đ.Vinh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2411/BTP-PLDSKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2411/BTP-PLDSKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2411/BTP-PLDSKT

Lược đồ Công văn 2411/BTP-PLDSKT 2017 xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 87/2015/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2411/BTP-PLDSKT 2017 xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 87/2015/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2411/BTP-PLDSKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2411/BTP-PLDSKT 2017 xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 87/2015/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2411/BTP-PLDSKT 2017 xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 87/2015/NĐ-CP

           • 11/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực