Công văn 2417/TCT-CS

Công văn 2417/TCT-CS năm 2015 về lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2417/TCT-CS 2015 lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 02/HĐND10 ngày 13/4/2015 của Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới về thu lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 4, 6, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ: “4. Đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về dồn điền đổi thửa.

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

- Tại khoản 4, 6, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:

“4. Đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

Trường hợp này người sử dụng đất phải xuất trình bản sao quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất hoặc công nhận đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.

5. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa” theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp này người sử dụng đất phải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất được chuyển đổi quyền sử dụng hoặc nơi cư trú của người sử dụng đất.

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp này người sử dụng đất phải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất được khai hoang hoặc nơi cư trú của người sử dụng đất.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có hai phần: một phần diện tích đất đang sử dụng làm đất ở, một phần diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, thì phần diện tích được công nhận là đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết, hướng dẫn Chi cục Thuế huyện A Lưới thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới;
- Chi cục Thuế huyện A Lưới;
- Vụ PC; CST;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Thuộc tính Công văn 2417/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2417/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2417/TCT-CS 2015 lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2417/TCT-CS 2015 lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2417/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2417/TCT-CS 2015 lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2417/TCT-CS 2015 lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở

            • 18/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực