Công văn 2417/VPCP-KTTH

Công văn số 2417/VPCP-KTTH về Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2417/VPCP-KTTH Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2417/VPCP-KTTH
V/v Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (văn bản số 14/TTr-UBND ngày 7 tháng 3 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1974/BKH-KCHT&ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2008), của Bộ Tài chính (văn bản số 3321/BTC-ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008) về việc triển khai Dự án nâng cấp 37 km Quốc lộ 39 và Cầu Trà Linh bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Dự án nâng cấp 37 km Quốc lộ 39 (đoạn qua tỉnh Thái Bình) thuộc Danh mục Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (WB4) sử dụng nguồn vốn ODA do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư và quản lý vận hành.Trường hợp nguồn vốn này không đủ để bố trí cho Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để xác định nguồn vốn tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
Các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
Các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 2417/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2417/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2417/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2417/VPCP-KTTH Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2417/VPCP-KTTH Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2417/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2417/VPCP-KTTH Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2417/VPCP-KTTH Dự án nâng cấp 37 km QL 39 và cầu Trà Linh

            • 16/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực