Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB

Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB năm 2016 về tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/LĐTBXH-TCCB
V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước (kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-BNV) và Công văn số 2904/BNV-CCVC hướng dẫn cụ thể một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính, từ Chuyên viên chính lên Chuyên viên cao cấp năm 2016.

Để triển khai các nội dung đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ, Bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị thông báo Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước (kèm theo Quyết định s 1642/QĐ-BNV) và Công văn s2904/BNV-CCVC đến công chức tại đơn vị (lấy văn bản trên website của Bộ) để biết và chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Lưu ý: đối tượng dự thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính là công chức được xác định theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực trong đơn vị, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong đơn vị, tham mưu, tổng hp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ chính sách của ngành, lĩnh vực; đối tượng dự thi nâng ngạch từ Chuyên viên chính lên Chuyên viên cao cấp là công chức được xác định theo Nghị đnh số 06/2010/NĐ-CP làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hp và hoạch định chính sách, chiến lược có tính vĩ mô theo ngành, lĩnh vực.

Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện việc xét, cử công chức dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp năm 2016 sau khi có thông báo của Bộ Nội vụ về chỉ tiêu dự thi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2418/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2418/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2418/LĐTBXH-TCCB thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính chuyên viên cao cấp 2016

           • 29/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực