Công văn 242/ATTP-PCTTR

Công văn 242/ATTP-PCTTR năm 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục An toàn thực phẩm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 242/ATTP-PCTTR 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP


BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THC PHM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/ATTP-PCTTR
V/v thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 59/GSHQ-GQ1 ngày 05/1/2019 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, về vấn đề này, với trách nhiệm là Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, đu mối tham mưu, xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP), Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định: "Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế". Như vậy, sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc hoặc mục đích chuyến đi do người nhập cảnh khai được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu. Trong trường hợp cơ quan chức năng hậu kiểm và phát hiện hàng hóa này đưa ra thị trường để kinh doanh, lúc đó sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với quà biếu, quà tặng có số lượng vượt định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế thì phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu.

2. Các sản phẩm khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu (tổ chức, cá nhân khai không dùng trong lĩnh vực thực phẩm) thì tổ chức, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về lời khai của mình, nếu trong quá trình hậu kiểm, cơ quan chức năng phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm đó trong lĩnh vực thực phẩm thì xử lý theo quy định của pháp luật. Không có quy định nào của pháp luật yêu cầu ngoài tờ khai của tổ chức, cá nhân có sản phẩm kê khai rõ trên tờ khai (không dùng trong lĩnh vực thực phẩm) còn cần phải có thêm văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành là "sản phẩm không dùng trong thực phẩm".

3. Trong công văn số 59/GSHQ-GS1 ngày 05/01/2019 của Cục Giám sát Hải quan có đề nghị làm rõ nội dung: "hàng hóa không dùng trong lĩnh vực thực phẩm, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, quà biếu, quà tặng trong định mức của Cục An toàn thực phẩm" được nêu tại công văn số 5802/ATTP-VP ngày 27/11/2018 của Cục An toàn thực phẩm, về vấn đề này Cục An toàn thực phẩm đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục chuyên ngành và Cục hải quan ở địa phương thống nhất nội dung:

Chủ hàng nhập khẩu sản phẩm thuộc các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP không cần công văn xác nhận của Cục An toàn thực phẩm.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP (để báo cáo);
- Bộ trưởng Bộ Y t
ế (để báo cáo);
- TT.T
ơng Quốc Cường (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, PCTTR.

CỤC TRƯỞNG - TỔ TRƯỞNG
TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
TRUNG ƯƠNG
VỀ ATTP
Ng
uyễn Thanh Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 242/ATTP-PCTTR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu242/ATTP-PCTTR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 242/ATTP-PCTTR

Lược đồ Công văn 242/ATTP-PCTTR 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 242/ATTP-PCTTR 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu242/ATTP-PCTTR
        Cơ quan ban hànhCục an toàn thực phẩm
        Người kýNguyễn Thanh Phong
        Ngày ban hành21/01/2019
        Ngày hiệu lực21/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 242/ATTP-PCTTR 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 242/ATTP-PCTTR 2019 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP

             • 21/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực