Công văn 242/BNN-KHCN

Công văn 242/BNN-KHCN đề xuất mức ô nhiễm, tồn dư tối đa về sinh học, hóa học đối với hoạt chất cần kiểm soát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 242/BNN-KHCN mức ô nhiễm tồn dư tối đa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/BNN-KHCN
V/v đề xuất mức ô nhiễm, tồn dư tối đa về sinh học, hóa học đối với hoạt chất cần kiểm soát   

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và vật tư nông nghiệp ngày 6 tháng 2 năm 2012, đề nghị các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành rà soát và đề xuất mức ô nhiễm, tồn dư tối đa về sinh học, hóa học đối với một số hoạt chất trong sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà Việt Nam (Thông tư 68/2010/TT-BNNPTNT Quyết định 46/2007/QĐ-BYT) và Codex chưa có quy định. Đề xuất gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) bằng văn bản và file điện tử đến địa chỉ E-mail: duy.khcn@gmail.com, trước ngày 11/2/2012, cụ thể như sau:

TT

Tên sản phẩm, vật tư nông nghiệp

Tên hoạt chất cần kiểm soát

Đề xuất mức dư lượng tối đa cho phép (ghi rõ đơn vị tính)

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để bc);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Công văn 242/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu242/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2012
Ngày hiệu lực08/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 242/BNN-KHCN mức ô nhiễm tồn dư tối đa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 242/BNN-KHCN mức ô nhiễm tồn dư tối đa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu242/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành08/02/2012
        Ngày hiệu lực08/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 242/BNN-KHCN mức ô nhiễm tồn dư tối đa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 242/BNN-KHCN mức ô nhiễm tồn dư tối đa

           • 08/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực