Công văn 242/KL-TCCB

Công văn số 242/KL-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 242/KL-TCCB tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/KL-TCCB
V/v Xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2001 

 

Kính gửi: Các Chi Cục Kiểm Lâm

Thực hiện Chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ tr­ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Các Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng dự án, trong đó phần lớn đã đ­ợc UBND tỉnh phê duyệt và đang triển khai thực hiện.

Tưr­ớc khi Cục Kiểm lâm tham m­ưu để Bộ ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng thống nhất trong toàn quốc, Cục yêu cầu các Chi cục Kiểm lâm xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tuân theo chuẩn thống nhất sau đây:

1. Cơ sở dữ liệu: Sử dụng phần mềm DBR.APP do Cục Kiểm lâm lập để nhập phiếu kiểm kê 02, l­u trữ và cập nhật diễn biến rừng hàng năm. Phần mềm này có thể tải về từ trang WEB Kiểm lâm trên mạng Agrunet của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo địa chỉ: http://www.kiemlam.vn/

2. Bản đồ:

- Sử dụng phần mềm Microstation để số hoá bản đồ, phần mềm Mapinfo để quản lý và in ấn.

- Thành quả bản đồ sau khi đ­ợc số hoá:

+ Các bản đồ xã, huyện tỉnh đ­ợc quét bằng Scanner d­ới dạng ảnh

+ Các lớp bản đồ xã, huyện tỉnh d­ới dạng format của Microstation (.dgn)

+ Các lớp bản đồ xã, huyện tỉnh d­ới dạng format của Mapinfo

3. Đề nghị các Chi cục Kiểm lâm ch­a đ­ược đào tạo các phần mềm nói trên kịp thời báo cáo về Cục để lập kế hoạch đào tạo.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT,TH

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM
 Nguyễn Bá Thụ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 242/KL-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu242/KL-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2001
Ngày hiệu lực21/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 242/KL-TCCB

Lược đồ Công văn 242/KL-TCCB tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 242/KL-TCCB tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu242/KL-TCCB
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýNguyễn Bá Thụ
       Ngày ban hành21/05/2001
       Ngày hiệu lực21/05/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 242/KL-TCCB tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 242/KL-TCCB tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

             • 21/05/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực