Công văn 242/TCT-PCCS

Công văn số 242/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Nội dung toàn văn Công văn 242/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18981/CT-DD ngày 29/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 3, mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 có quy định: "Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý".

Việc hoàn thuế theo quý căn cứ hướng dẫn trên được hiểu là theo ba tháng liên tục (không phân biệt theo năm dương lịch cũng như niên độ kế toán).

Trường hợp trong quý phát sinh số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư chưa đủ 200 triệu đồng, nhưng lũy kế các quý có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư đủ 200 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh có thể đề nghị được hoàn thuế theo lũy kế các quý.

2. Đối với cơ sở kinh doanh đã đi vào hoạt động có đầu tư thêm dự án sản xuất cùng tỉnh, thành phố:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới đồng thời thành lập cơ sở kinh doanh mới để quản lý dự án này, cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, nếu có đủ các điều kiện để được hoàn thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới thuộc đối tượng được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 3 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên;

- Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư mới nhưng không thành lập cơ sở kinh doanh mới để quản lý dự án này, nếu có đủ các điều kiện để được hoàn thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới thuộc đối tượng được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT (VT, PCCS).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 242/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu242/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2007
Ngày hiệu lực12/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 242/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 242/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu242/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành12/01/2007
        Ngày hiệu lực12/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 242/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 242/TCT-PCCS hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư

             • 12/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực