Công văn 2421/TTg-KTN

Công văn 2421/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2421/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/TTg-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 11004/BKHĐT-QLKKT ngày 15 tháng 12 năm 2015 về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, cụ thể: bổ sung khu công nghiệp Đồng Dinh, diện tích 150 ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước (Phụ lục kèm theo);

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục thành lập khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo quy định; sớm có giải pháp để đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KCN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 2421/TTg-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

TT

Tên KCN

Diện tích quy hoạch được  duyệt

Hiện trạng quy hoạch

Phương án đề xuất của địa phương

Phương án điều chỉnh quy hoạch

Diện tích đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích còn lại chưa thành lập (không tính diện tích chênh lệch do đo đạc)

Diện tích quy hoạch đến năm 2020

Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt (không tính chênh lệch do đo đạc)

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập mới và m rộng đến năm 2020

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(5)-(1)

(7)=(1)-(5)

(8)=(5)-(2)

I

KCN ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1107/QĐ-TTg

01

KCN Tịnh Phong

142

142

0

142

142

 

 

0

2

KCN Quảng Phú

147

92

55

147

147

 

 

0

II

KCN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1107/QĐ-TTg VÀ VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG (TOÀN BỘ DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH LẬP)

01

KCN Phổ Phong

140

0

140

140

140

 

 

140

III

KCN CHƯA CÓ TRONG QUY HOẠCH, BỔ SUNG THÀNH LẬP MỚI

01

KCN Đồng Dinh

 

 

 

474

150

 

 

150

 

Tổng cộng

429

234

195

903

579

 

 

290

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2421/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2421/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2015
Ngày hiệu lực31/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2421/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2421/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2421/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/12/2015
        Ngày hiệu lực31/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2421/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2421/TTg-KTN điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 2015

             • 31/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực