Công văn 2422/BNN-ĐMDN

Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến về phương án quản lý, sử dụng đất và triển khai thực hiện làng chè sinh thái Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến phương án quản lý, sử dụng đất


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/BNN-ĐMDN
V/v: Ý kiến về phương án quản lý, sử dụng đất và việc triển khai thực hiện làng chè sinh thái Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1382/STNMT-ĐKTK ngày 20/4/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội về việc đề nghị cho ý kiến về phương án quản lý, sử dụng đất và việc triển khai thực hiện làng chè sinh thái Việt Mông tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Nhất trí với ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 5117/UBND-NN ngày 17/6/2011: "giao cho UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì phối hợp với Công ty cổ phần Việt Mông (đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án làng chè sinh thái Việt Mông …) quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích toàn bộ diện tích còn lại theo quy hoạch làng chè sinh thái Việt Mông đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND Thành phố Hà Nội) phê duyệt tại Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 04/7/2008".

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tham mưu cho UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng thu hồi diện tích đất thuộc Nông trường Việt Mông trước đây đang do các tổ chức, cá nhân nhận khoán theo hợp đồng nay bị chiếm dụng, sử dụng không đúng mục đích, chuyển nhượng trái phép để làm thủ tục cho Công ty Cổ phần Việt Mông thuê theo quy định của Luật đất đai.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND Thành phố Hà Nội
- Bộ trưởng (để b/c);
- Công ty CP Việt Mông;
- Lưu: VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG-TRƯỞNG BAN
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NN
Đinh Quang Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2422/BNN-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2422/BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2012
Ngày hiệu lực24/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến phương án quản lý, sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến phương án quản lý, sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2422/BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Quang Tuấn
        Ngày ban hành24/05/2012
        Ngày hiệu lực24/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến phương án quản lý, sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2422/BNN-ĐMDN ý kiến phương án quản lý, sử dụng đất

             • 24/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực