Công văn 2423/UBND-NC

Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2423/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện một số điểm trong công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

 

Ngày 25/8/2008, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1271/KH-UBND ngày 02/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP

Để hoạt động chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau đây gọi tắt là công tác chứng thực) trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, từng bước chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng theo tinh thần Thông tư số 03/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện một số điểm cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức rà soát, bố trí đủ về số lượng và đảm bảo về tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã, không để số cán bộ này kiêm nhiệm công tác khác. Nơi nào cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã chưa được đào tạo trung cấp pháp lý hoặc chưa có máy photocopy thì phòng tư pháp nơi đó được chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi đã báo cáo và được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Tư pháp.

2. Để tập trung thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP kể từ ngày 01/01/2009, Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn Thị xã Cao Bằng không chứng thực các hợp đồng, giao dịch. Cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, phường trên địa bàn Thị xã Cao Bằng có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân, tổ chức đến Phòng công chứng số 1 và các văn phòng công chứng (nếu được thành lập) để công chứng các hợp đồng, giao dịch.

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc các huyện được chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó có các hợp đồng thế chấp, bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, nhất thiết phải do cán bộ tư pháp - hộ tịch tiếp nhận, giải quyết và lưu trữ hồ sơ.

3. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và các quy định khác của pháp luật về phí và lệ phí. Riêng mức thu lệ phí chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP, chuyên viên TM, NC, VX;
- Phòng TP các huyện, thị;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2423/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2423/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực17/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2423/UBND-NC

Lược đồ Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2423/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýLô Ích Giang
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực17/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực

           • 17/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực