Công văn 2425/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 2425/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đỉnh Vàng.
(Đ/c số 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
P.Đông Hải, Q.Hải An, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hi quan nhận được Phiếu chuyển số 954/PC-VPCP ngày 24/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 86/CV-ĐV ngày 18/5/2022 của Công ty TNHH Đỉnh Vàng đến Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành, trả lời cho doanh nghiệp được biết. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Đỉnh Vàng về đề nghị xem xét giảm thuế đối với hàng hóa vật tư bị thiệt hại do hỏa hoạn, ngày 6/4/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1194/TCHQ-TXNK để hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng thực hiện (đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH Đỉnh Vàng nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1194/TCHQ-TXNK để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2425/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2425/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2425/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 2425/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2425/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2425/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành21/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2425/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2425/TCHQ-TXNK 2022 xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

              • 21/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực