Công văn 2428/BXD-QLN

Công văn 2428/BXD-QLN năm 2013 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2428/BXD-QLN 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2428/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg Đến nay, hầu hết các địa phương đã lập Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cấp vốn triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số địa phương vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng Đề án này. Để đảm bảo hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 71.000 hộ gia đình người có công với cách mạng trong năm 2013, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với các địa phương chưa lập Đề án thì khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

2. Theo công văn số 14774/BTC-NSNN ngày 30/10/2013 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thì nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng thực hiện năm 2013 mới được tạm ứng 50%. Vì vậy, đề nghị các địa phương ưu tiên thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với nhà ở của người có công với cách mạng bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng mới; đối với nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa thì khi có kinh phí sẽ tiếp tục thực hiện sau.

3. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại địa phương bằng văn bản về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLN (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2428/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2428/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2428/BXD-QLN 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2428/BXD-QLN 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2428/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành15/11/2013
        Ngày hiệu lực15/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2428/BXD-QLN 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2428/BXD-QLN 2013 hỗ trợ người có công cách mạng nhà ở

           • 15/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực