Công văn 2428/TCHQ-TXNK

Công văn 2428/TCHQ-TXNK về giá tính thuế của mặt hàng thịt gà đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2428/TCHQ-TXNK giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2428/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế của mặt hàng thịt gà đông lạnh

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Qua theo dõi trên dữ liệu trên Hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tình trạng xác định giá tính thuế mặt hàng cánh gà, đùi gà đông lạnh nhập khẩu tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có sự chênh lệch trị giá, không thống nhất và chưa đúng quy định do các đơn vị chưa chú trọng đến công tác xây dựng Danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp Cục và dữ liệu kèm theo để hỗ trợ công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá đạt hiệu quả. Ví dụ: Mặt hàng cánh gà đông lạnh, xuất xứ Brazil: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chấp nhận hoặc xác định mức giá từ 1,5USD/kg đến 2,1USD/kg; Cục Hải quan TP.Hải Phòng xác định từ 1,8USD/kg đến 2,14USD/kg; Cục Hải quan Tây Ninh xác định 152USD/kg.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đ∙ đưa mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đông lạnh nhập khẩu vào Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục và xây dựng mức giá kèm theo công văn số 2334/TCHQ-TXNK ngày 23/05/2011 có hiệu lực áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/06/2011 trong đó quy định giá kiểm tra mặt hàng cánh gà đông lạnh xuất xứ Brazil là 2,3USD/kg;

Nhằm thực hiện công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định lại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư 40/2007/NĐ-CP">205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 103/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2011 và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế khác của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1- Thực hiện kiểm tra trị giá khai báo, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế mặt hàng cánh gà, đùi gà đông lạnh nhập khẩu đăng ký tờ khai Hải quan từ ngày 01/06/2011 trở đi theo quy định đối với mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục trên cơ sở dữ liệu có sẵn tại thời điểm nhập khẩu và mức giá kiểm tra nêu trên.

2- Rà soát chấn chỉnh và khắc phục tình trạng kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức tham vấn và xác định trị giá tính thuế chưa đúng quy định đối với các trường hợp nhập khẩu mặt hàng cánh gà, đùi gà đông lạnh đăng ký tờ khai hải quan trước ngày 01/06/2011 thuộc Danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp Cục.

3- Rà soát hồ sơ, xác định dấu hiệu nghi vấn đồng thời chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan xử lý theo đúng quy định đối với các mặt hàng cánh gà, đùi gà đông lạnh mở tờ khai trước ngày 01/06/2011 không thuộc Danh mục rủi ro hàng hóa nhập khẩu cấp Cục.

4- Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) các nội dung tại điểm 2, 3 nêu trên trước ngày 10/06/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2428/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2428/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2011
Ngày hiệu lực 26/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2428/TCHQ-TXNK giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2428/TCHQ-TXNK giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2428/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành 26/05/2011
Ngày hiệu lực 26/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2428/TCHQ-TXNK giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh

Lịch sử hiệu lực Công văn 2428/TCHQ-TXNK giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh

  • 26/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực