Công văn 2429/TCHQ-TXNK

Công văn 2429/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2429/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được thông báo của Cục Hải quan một số địa phương về việc vướng mắc trong phân loại mặt hàng nhập khẩu có tên khai báo là “bột lông vũ thủy phân”. Để việc thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Biểu nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Căn cứ chú giải 1 Chương 23, Phần IV Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1293/BNN-CN ngày 13/5/2011, thì:

Mặt hàng nhập khẩu có tên khai báo hải quan là “bột lông vũ thủy phân”, có kết quả phân tích là bột có chứa axit amin và protein được thủy phân từ lông vũ, dùng làm thức ăn chăn nuôi được phân loại vào mã số 2309.90.90.00 “Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật - Loại khác”. Mức thuế suất áp dụng theo Biểu thuế nhập khẩu ban hành theo từng thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thống nhất việc thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Vụ CST (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2429/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2429/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực26/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2429/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2429/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2429/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành26/05/2011
        Ngày hiệu lực26/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2429/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2429/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng bột lông vũ thủy phân

            • 26/05/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực