Công văn 243/HD-SXD

Công văn 243/HD-SXD hướng dẫn phân loại đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 243/HD-SXD hướng dẫn phân loại đô thị


UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 243/HD-SXD
V/v hướng dẫn phân loại đô thị

Hà Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã

Căn cứ Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002-TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị.
Căn cứ công văn số 2997/UBND-GTXD ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phân loại đô thị.
Sở Xây dựng Hà Giang hướng dẫn UBND các huyện, thị xã lập hồ sơ trình duyệt đề án phân loại đô thị với các nội dung như sau:

I. PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

1. Đô thị loại IV phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

- Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh hoặc một vùng trong tỉnh;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 70% trở lên;

- Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng từng mặt đồng bộ và hoàn chỉnh.

- Quy mô dân số từ 5 vạn người trở lên;

- Mật độ dân số bình quân từ 6.000 người/km2 trở lên.

* Đối với miền núi, tỷ lệ trên được điều chỉnh bằng 70% mức tối thiểu; Các đô thị có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng tiêu chuẩn mật độ dân số bình quân được điều chỉnh bằng 50% mức tối thiểu.

(Quy định tại điều 12 - Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị).

2. Đô thị loại V phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

- Đô thị với chức năng là trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của một huyện hoặc một cụm xã;

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động từ 65% trở lên;

- Có cơ sở hạ tầng đã hoặc đang được xây dựng nhưng chưa đồng bộ và hoàn chỉnh.

- Quy mô dân số từ 4.000 người trở lên;

- Mật độ dân số bình quân từ 2.000 người/km2 trở lên.

* Đối với miền núi, tỷ lệ trên được điều chỉnh bằng 70% mức tối thiểu; Các đô thị có chức năng nghỉ mát, du lịch, điều dưỡng tiêu chuẩn mật độ dân số bình quân được điều chỉnh bằng 50% mức tối thiểu.

(Quy định tại điều 13 - Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị).

II. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

1. Đối với đô thị loại IV được tiến hành như sau:

- UBND các huyện, thị xã lập đề án, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi Sở Xây dựng thẩm định.

- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định đề án trước khi trình UBND tỉnh.

- UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua đề án bằng Nghị quyết trước khi trình Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng thẩm định và Quyết định công nhận loại đô thị.

2. Đối với đô thị loại V được tiến hành như sau:

- UBND các huyện, thị xã lập đề án, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi gửi Sở Xây dựng thẩm định.

- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định đề án trước khi trình UBND tỉnh .

- UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận loại đô thị.

(Khoản 1, phần II - Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị).

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ

1. Đô thị loại IV

1.1. Phần thuyết minh:

a) Tờ trình của UBND huyện về việc phân loại đô thị.

b) Đề án phân loại đô thị với những nội dung chủ yếu sau:

- Lý do và sự cần thiết phải xếp loại đô thị.

- Khái quát quá trình lịch sử.

- Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và cơ sở phân loại đô thị.

- Tóm tắt quy hoạch chung đô thị, trong đó trình bày chi tiết nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu (5 năm) và các biện pháp khắc phục các tồn tại, yếu kém.

- Tổng hợp các chỉ tiêu phân loại đô thị.

- Kiến nghị, tổ chức thực hiện.

1.2. Các bản vẽ thu nhỏ gồm:

- Sơ đồ vị trí đô thị trong hệ thống đô thị của tỉnh.

- Bản đồ hiện trạng xây dựng và địa giới hành chính của đô thị.

- Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị dài hạn.

- Bản đồ quy hoạch xây dựng đợt đầu (5 năm).

- Các phụ lục, biểu bảng minh họa.

1.3. Các văn bản kèm theo:

- Tờ trình của UBND tỉnh về việc phân loại đô thị.

- Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh thông qua đề án phân loại đô thị.

- Ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan (nếu xét thấy cần thiết).

- Các văn bản khác (nếu có).

1.4. Một băng video hoặc đĩa hình về tình hình phát triển đô thị xin xếp loại (thời lượng khoảng 30 phút).

2. Đô thị loại V

2.1. Thuyết minh, các bản vẽ thu nhỏ:

- Nội dung quy định tại mục 1.1; 1.2 phần III, trường hợp không có quy hoạch chung có thể sử dụng quy hoạch chi tiết làm căn cứ lập đề án.

2.2. Các văn bản kèm theo:

- Tờ trình của UBND huyện về việc phân loại đô thị.

- Nghị quyết của HĐND Huyện thông qua đề án phân loại đô thị.

- Báo cáo kết quả thẩm định Đề án của Sở Xây dựng.

- Các văn bản khác (nếu có).

2.3. Một băng video hoặc đĩa hình về tình hình phát triển đô thị xin xếp loại (thời lượng khoảng 30 phút)

* Lưu ý: + Hiện nay, hệ thống đô thị loại IV, loại V (trung tâm các huyện lỵ, thị trấn huyện lỵ) tỉnh Hà Giang đều trong tình trạng chưa có quyết định công nhận xếp loại đô thị, vì vậy cần làm thủ tục phân loại đô thị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các huyện có thể sử dụng quy hoạch chung trung tâm huyện lỵ đã được phê duyệt (kể cả các quy hoạch đã lập từ trước năm 2000), làm căn cứ lập đề án.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị UBND các huyện, thị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để cùng giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Như kính gửi;
- Lưu: VT-QH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 243/HD-SXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu243/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2008
Ngày hiệu lực13/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 243/HD-SXD

Lược đồ Công văn 243/HD-SXD hướng dẫn phân loại đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 243/HD-SXD hướng dẫn phân loại đô thị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu243/HD-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐặng Văn Dung
        Ngày ban hành13/10/2008
        Ngày hiệu lực13/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 243/HD-SXD hướng dẫn phân loại đô thị

            Lịch sử hiệu lực Công văn 243/HD-SXD hướng dẫn phân loại đô thị

            • 13/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực