Công văn 2433/BXD-KTXD

Công văn 2433/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2433/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2433/BXD-KTXD
V/v trả lời ông Nguyễn Xuân Nhự - Ban Quản lý dự án Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8874/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị hướng dẫn ông Nguyễn Xuân Nhự - Ban Quản lý dự án Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung đề cập tại tại văn bản số 8874/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 thì nội dung thiết kế bản vẽ thi công chưa phù hợp với thực tiễn triển khai dẫn đến phải điều chỉnh lại thiết kế và khối lượng công việc của hợp đồng đã ký. Do đó, đề nghị các bên xác định rõ trách nhiệm của mình liên quan đến việc điều chỉnh lại thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc điều chỉnh này.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, đơn giá của các công việc đã có và chưa có trong hợp đồng thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết và các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-GP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Nhự - Ban Quản lý dự án Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kèm theo văn bản số 8874/VPCP-ĐMDN ngày 14/9/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Nguyễn Xuân Nhự - Ban Quản lý dự án Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Cục KTXD (B).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Thuộc tính Công văn 2433/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2433/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2433/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2433/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2433/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành01/10/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2433/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2433/BXD-KTXD 2018 hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

           • 01/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực