Công văn 2436/BNV-TL

Công văn số 2436/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nội dung toàn văn Công văn 2436/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức


BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2436/BNV-TL
V/v: Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: 

- Các bộ, cơ quan Ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Mục I Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Đến nay đã hết quý I/2006, vì vậy việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu 6,25% của quý IV năm 2004 và cả năm 2005 đã hết hiệu lực, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc báo cáo kết quả nâng bậc lương của quý IV năm 2004 và cả năm 2005 theo các mẫu quy định tại Thông tư số 03/2005/tt-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ để làm căn cứ thực hiện theo chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2006.

2. Kể từ ngày 01/4/2006 đến hết quý I/2007, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được tính vào chỉ tiêu 5% của năm 2006. Vì vậy, các trường hợp do Bộ, ngành, địa phương có văn bản gửi Bộ Nội vụ sau ngày 31/3/2006, đề nghị hoàn chỉnh lại hồ sơ và tính vào chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 5% của năm 2006.

3. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải phù hợp với Quy định về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (cấp cơ sở) phối hợp với cấp ủy và Ban chấp hành công đoàn cùng cấp quy định. Trong thực hiện cần quan tâm hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Từ quý II năm 2006 trở đi, việc đề nghị và quyết định nâng bậc lương trước thời hạn do đúng hướng dẫn tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV và Thông tư số 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Điều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2436/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2436/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2006
Ngày hiệu lực14/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2436/BNV-TL

Lược đồ Công văn 2436/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2436/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2436/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Điều
        Ngày ban hành14/06/2006
        Ngày hiệu lực14/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2436/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2436/BNV-TL nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức

         • 14/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/06/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực