Công văn 2436/GSQL-GQ2

Công văn 2436/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2436/GSQL-GQ2 2019 thủ tục hải quan dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2436/GSQL-Q2
V/v thủ tục hải quan đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Eletro-Mechanics Việt Nam.
(KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 03072019/SEMV ngày 03/7/2019 của Công ty TNHH Samsung Eletro-Mechanics Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ mở rộng dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất trong giai đoạn đang chờ điều chỉnh dự án đầu tư, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện dự án đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì tên dự án; địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; thời gian hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư phải là các nội dung thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định về trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên đối với trường hợp mở rộng dự án đầu tư đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Về chính sách thuế sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Trường hợp đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu này thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu; trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 nhưng thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11, khoản 13 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. Do đó, đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn đối chiếu thực tế hồ sơ, hàng hóa để thực hiện.

3. Về thủ tục hải quan đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Samsung Eletro-Mechanics Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Thuộc tính Công văn 2436/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2436/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2019
Ngày hiệu lực09/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(04/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2436/GSQL-GQ2

Lược đồ Công văn 2436/GSQL-GQ2 2019 thủ tục hải quan dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2436/GSQL-GQ2 2019 thủ tục hải quan dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2436/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành09/08/2019
        Ngày hiệu lực09/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (04/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2436/GSQL-GQ2 2019 thủ tục hải quan dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2436/GSQL-GQ2 2019 thủ tục hải quan dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

         • 09/08/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/08/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực