Công văn 2437/BXD-KHCN

Công văn 2437/BXD-KHCN về việc giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2437/BXD-KHCN giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2437/BXD-KHCN
V/v giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá” và Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc công bố hợp quy đối với vật liệu xây dựng như sau:

1. Quy trình công bố hợp quy được thực hiện theo quy định hướng dẫn của của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN;

2. Giao cho các Sở Xây dựng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tiếp nhận bản công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương. Nội dung công việc tiếp nhận bản công bố hợp quy theo hướng dẫn của của Bộ Khoa học và công nghệ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Vụ VLXD;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2437/BXD-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2437/BXD-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2009
Ngày hiệu lực06/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2437/BXD-KHCN

Lược đồ Công văn 2437/BXD-KHCN giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2437/BXD-KHCN giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2437/BXD-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành06/11/2009
        Ngày hiệu lực06/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2437/BXD-KHCN giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2437/BXD-KHCN giao nhiệm vụ các Sở Xây dựng tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng

            • 06/11/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực